Sidebar

Thứ Bảy
10.06.2023

101

Heywood Broun nói, “Không ai luôn nói về Chúa cho bằng những người cho rằng, ‘Không có Ngài!’”. Một nhà tu đức khác thì nói, “Không ai...

 

102

“Lạy Chúa, giữa biển đời tối tăm dậy sóng, xin chiếu sáng nhân loại hôm nay bằng ánh sáng tình yêu của Ngài; nhờ...

 

101

“Lạy Chúa, đừng để con yêu Chúa, yêu người nửa vời, đứt đoạn và thiếu cam kết! Xin dạy con yêu như Chúa đã yêu;...

 

76

McCheyne viết cho Edwards, một người vừa được truyền chức, “Xét về độ tinh khiết và sự hoàn hảo của một dụng cụ, bạn sẽ thành công! Tuy nhiên, điều đó...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>