Sidebar

Thứ Bảy
10.06.2023

100

“Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng và sức mạnh, hầu con cũng có thể ‘tìm một lối vào’ trong những nẻo...

 

84

Với trình thuật Chúa Giêsu Biến Hình trên núi, phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay là một lời mời gọi! Một lời mời gọi ra đi, một lời mời gọi chỗi dậy,...

 

113

C. S. Lewis nhận xét, “Không ai biết mình xấu xa như thế nào cho đến khi đã ‘hết sức cố gắng để trở nên tốt’. Chỉ những ai cố gắng chống lại cám dỗ mới biết nó...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>