Sidebar

Thứ Hai
30.01.2023

111

“Lạy Chúa, xuống dốc thì dễ chịu hơn lên dốc; xin đỡ nâng con. Cho con xác tín rằng, ‘nhàn rỗi nội tâm’...

 

94

“Lạy Chúa, con muốn thật sự giàu có trong ân sủng và lòng thương xót Chúa hơn là trong của cải vật chất....

 

89

Các nhà soạn nhạc vĩ đại không bắt đầu sáng tác vì được truyền cảm hứng, nhưng được truyền cảm hứng vì chăm chỉ làm việc. Beethoven, Wagner, Bach, và Mozart...

 

90

“Lạy Mẹ Maria, Thầy Dạy đức tin, xin giáo dục con như đã giáo dục Giêsu trong việc nghe và giữ Lời; nhờ đó, con...

 

111

“Lạy Chúa, những lúc con phải chiến đấu với một tội lỗi nào đó, cho con biết rằng, con không đơn độc; xin giúp con...

 

101

“Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa chấp nhận đức tin èo uột của con; xin giúp con biết đầu tư vào Chúa hơn, may ra, đức...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>