Sidebar

Thứ Bảy
27.11.2021

32

“Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy...

 

29

“Nicôđêmô, một đầu mục của người Do Thái; ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm”.

 

42

“Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có...

 

70

“Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt con, gìn giữ con khi đi đàng, và dẫn đưa con...

 

84

“Chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và...

 

38

“Thầy để lại bình an cho các con”; “Thầy ban cho các con không như thế gian ban...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 >