Sidebar

Thứ Năm
01.12.2022

137

“Lạy Chúa Giêsu, người nhà của con, xin cho con luôn là người nhà của Chúa; và không chỉ là người...

 

152

“Thưa Thầy, vâng, con tin!”. Đức tin đơn sơ của Matta có thể giục giã và thúc đẩy chúng ta hướng về phía trước và hướng ra các chân trời trong sứ vụ...

 

141

“Lạy Chúa, xin đừng để con gõ lộn cửa, tìm nhầm người, và xin điều không đúng. Cho con yêu mến...

 

155

“Lạy Chúa, chớ gì cuộc sống của con liên lỉ là một cuộc tìm kiếm Chúa và thánh ý Ngài; cho con khởi sự với...

 

143

“Lạy Chúa, xin hãy tước khỏi con những cái “có” bất lợi cho cuộc sống hôm nay và cuộc sống đời đời của...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>