Sidebar

Thứ Năm
11.08.2022

103

“Lạy Chúa, con sẽ kể cho Chúa câu chuyện ‘đáng thương’ của đời con; và Chúa sẽ kể cho con ‘một câu chuyện lớn hơn’ của tình yêu Chúa,...

 

108

Với trình thuật Tin Mừng, những cảm xúc trào dâng của Maria Mađalêna bên mộ Chúa Giêsu xem ra không...

 

140

Tại các Giáo Phận, phần lớn giáo dân của các họ đạo truyền thống có thói quen ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu...

 

192

Heywood Broun nói, “Không ai nói liên tục về Chúa như những người khăng khăng rằng, ‘Không có Chúa!’”. Một nhà tu đức khác thì nói, “Cũng không...

 

113

Một nhà thần học nói, “Người khôn ngoan không coi trọng món quà của người yêu bằng tình cảm của người tặng. Đức Giêsu, vừa là...

 

117

Chúa Giêsu nói, “Ai tuân giữ lời Tôi, sẽ không bao giờ chết!”. Phải chăng, đây là một tóm kết gọn ghẽ điều Chúa hứa với Abraham, một...

 

148

‘Ở lại trong lời’ của ai giả thiết phải tin vào người ấy! Niềm tin sẽ không có thật cho đến khi nó chạm...

 

109

Như con rắn xưa được treo lên cây cột để cứu dân, thì Chúa Kitô chịu treo trên thập giá để cứu được con người, cứu một cách...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>