Sidebar

Thứ Năm
30.03.2023

118

“Lạy Chúa, xin giúp con loại bỏ tội lỗi khỏi cuộc sống mình. Đừng bao giờ để con trở nên cớ vấp ngã cho bất...

 

124

Một Kitô hữu đi qua đường hầm tăm tối có xu hướng tập trung vào những điểm yếu và thất bại tội lỗi của mình. Tuy nhiên, Thiên Chúa có thể sử dụng thời gian này...

 

146

Alexander Đại Đế thấy Diogenes triết gia, đang chăm chú nhìn vào một đống xương người. Vua hỏi nhà triết học rằng, “Ông đang tìm kiếm điều...

 

93

“Lạy Chúa, mỗi ngày Chúa gọi con “Xuống mau đi” nhưng con chỉ muốn lờ đi để tiếp tục làm ‘khỉ’. Xin biến...

 

177

“Lạy Chúa, xin dùng con như một công cụ nhiệt tâm và trung thành, cho con trở nên một ‘không gian thánh’; ở...

 

123

“Lạy Chúa, với thế gian, con sợ nhất phải tiếng ‘hời hợt’; với Chúa, con chỉ ước ‘mãi luôn nồng nàn’. Đừng bao giờ để...

 

137

“Lạy Chúa, xuống dốc thì dễ chịu hơn lên dốc; xin đỡ nâng con. Cho con xác tín rằng, ‘nhàn rỗi nội tâm’...

 

108

“Lạy Chúa, con muốn thật sự giàu có trong ân sủng và lòng thương xót Chúa hơn là trong của cải vật chất....

 

112

Các nhà soạn nhạc vĩ đại không bắt đầu sáng tác vì được truyền cảm hứng, nhưng được truyền cảm hứng vì chăm chỉ làm việc. Beethoven, Wagner, Bach, và Mozart...

 

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>