Sidebar

Thứ Hai
30.01.2023

139

Vince Lombardi nói, “Nếu bạn không đầy lửa nhiệt huyết, bạn sẽ chết cháy vì...

 

124

C.S. Lewis viết, “Lòng thương xót sẽ chỉ nở hoa khi nó mọc trong những kẽ hở của tảng đá công lý; cấy vào vùng đầm lầy của chủ nghĩa nhân đạo đơn...

 

120

“Lạy Chúa, xin dạy con chắt chiu ‘những hiến tế nhỏ’ mỗi ngày, khi con chôn vùi bản thân, chết cho chính...

 

161

“Lạy Chúa Giêsu, người nhà của con, xin cho con luôn là người nhà của Chúa; và không chỉ là người...

 

170

“Thưa Thầy, vâng, con tin!”. Đức tin đơn sơ của Matta có thể giục giã và thúc đẩy chúng ta hướng về phía trước và hướng ra các chân trời trong sứ vụ...

 

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>