Sidebar

Thứ Bảy
10.06.2023

120

“Lạy Mẹ, xin giúp con để tâm đến những gì Chúa đang làm trên cuộc đời con; hầu như Mẹ, con luôn thuận theo...

 

106

“Lạy Chúa, ước chi mỗi ngày, mọi lời nói việc làm, và cả suy tưởng của con đều khởi đi từ Chúa, Đấng ‘từ trời mà...

 

90

“Lạy Chúa, ước gì con cũng có một con tim yêu mến, một đức tin kiên cường như Gioan, người ‘môn đệ...

 

98

Một nhà thơ cổ viết, “Thiên thần của Niềm Tin đi vào phòng tôi; vừa đi, vừa cất tiếng hát, vừa thổi sáo. Những vị khách khác lần lượt ra đi: Sợ Hãi và Lo Lắng,...

 

95

“Lạy Chúa, thân xác con chỉ là một đống đổ nát; những ngày còn lại của Mùa Vọng, giúp con tìm đến suối Hoà...

 

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>