Sidebar

Thứ Bảy
10.06.2023

128

“Lạy Chúa, xin giúp con trở nên một chứng nhân chỉ đường, luôn chỉ “đúng hướng và dễ hiểu”. Nhìn vào con, làm...

 

99

“Lạy Chúa, xin giúp con hiểu những cảm giác cô đơn Chúa đã trải qua khi đi ngược lại các tiêu chuẩn...

 

163

“Lạy Chúa, mọi sự qua đi, nhưng Chúa ‘vẫn còn mãi’. Xin lôi kéo con đến gần Chúa ngày một hơn;...

 

100

“Lạy Chúa, ích kỷ làm con co quắp; quảng đại làm con cao thượng. Cho con biết ‘kéo dài sự sống’ của...

 

108

“Lạy Chúa, đừng để con sợ hãi và bồn chồn khi phải để Chúa ‘phát quang’ lòng con; xin lấp đầy con bằng sự hiện...

 

100

“Lạy Chúa, xin giúp con sử dụng mọi tài năng, biết chắt chiu ‘từng xu một’, và nhận ra rằng, con không có...

 

118

“Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã tự nguyện ‘leo lên cao’ để con thấy được chính mình trong lòng thương xót của Chúa. Cho con...

 

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>