Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

711

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai kiểu mẫu đức tin: Đức tin sáng suốt và mạnh mẽ của ông Giai-ia...

 

1354

Việc tông đồ là việc của Chúa, là việc qui tụ mọi người nhận biết và yêu mến Chúa. Người kitô hữu là...

 

1222

Khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu bắt đầu chọn ngay những cộng sự của Người. Và thái độ đặc biệt quan...