Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

995

Được hồn xác lên trời là một trong bốn đặc ân mà Thiên Chúa đã thương ban cho Đức Mẹ. Đức Mẹ là người đầu tiên được ơn cao...

 

1719

Đức Ma-ri-a được chúc phúc giữa muôn người phụ nữ, có lẽ, không vì những gì Mẹ đã làm nhưng Mẹ có phúc vì tất cả những...