Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

2288

Hành động "giải thoát khỏi tật nguyền" của Chúa Giêsu dưới cái nhìn của ông trưởng Hội đường là một "việc làm" nên có...

 

2621

Biết trân trọng truyền thống, kinh nghiệm sống của cha ông để lại là một điều rất cao quý đáng được khuyến khích; Nhìn mây đoán được mưa,...

 

4478

Đức Giêsu gọi những người cố chấp, cứng lòng tin là thế hệ gian ác, tức là những người xấu xa. Họ cố xin Chúa Giêsu một dấu lạ nhưng vì biết họ có...

 

3031

Hình ảnh người gieo giống trong dụ ngôn hôm nay chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Người gieo giống hầu như không bận tâm đến sự phung phí,...

 

2377

Lề luật chỉ là phương tiện đưa con người đến với Thiên Chúa và với nhau. Phương tiện thì không thể so sánh với mục...

 

2391

Trong cuộc sống ít ai muốn mình là người phục vụ vì nó có vẻ rất nặng nề và thấp kém. Thông thường, con người chỉ muốn mình được phục vụ...

 

5029

Một người lính cầm giáo, đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu, tức thì máu cùng nước chảy ra ( Ga 19, 34 )...Khi thấy Chúa Giêsu...