Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

2825

Con người thường đối xử với nhau theo kiểu “ ơn trả, óan đền ” . Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ được suy gẫm...

 

2451

Kết thúc Tin Mừng thánh Gioan, cũng là kết thúc Mùa Phục Sinh, Phụng Vụ đã cho chúng ta thấy hai tấm...

 

4143

Không ai lãnh hội được tất cả những gì Chúa Giêsu đã phán. Không ai nắm hết được giá trị những lời...

 

1862

Lạy Chúa, mỗi lần chúng con tuân giữ và thi hành Lời Chúa là lúc chúng con thật sự hạnh...

 

2614

Lạy Chúa, Chúng con xin tạ ơn Chuá vì đã mạc khải cho chúng con biết Chuá cha để...

 

2961

Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ cho dân chúng thấy nhưng họ vẫn không tin Ngài, họ không tin...

 

3473

Chuá Thánh Thần hoạt động âm thầm vô hình nhưng lại có sức biến đổi hiệu qủa, con người chỉ có thể...

 

1518

Những lời Giuđa nói ra không phải vì yêu thương người ngèo, nhưng vì y là một tên ăn cướp, Giuda là...

 

3099

Người Do Thái thấy phép lạ Đức Giêsu làm cho Lazarô chết, sống lại. Khiến cho nhiều người tin, thì nhóm chống đối lại...

 

2231

Điều chính yếu nhận ra Đức Giêsu thì không biết, trái lại những chuyện nguồn gốc bình thường thì tìm...

 

2508

Lạy Chúa, xin ban ơn cho chúng con biết dành cho Chúa chỗ xứng đáng trong tâm hồn chúng con để...

 

1366

Lạy Chúa, khi thấy một người tội lỗi được ăn năn trở lại, được Giáo hội ưu ái như là một người...

 

1286

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự đồng hoá mình với những người đau khổ. Xin cho chúng con nhận ra Chúa nơi những...

 

1429

Lạy Chúa, chúng con là những kẻ tội lỗi, nhưng được Thiên Chúa thứ tha, và mời gọi làm môn đệ...

 

1541

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, xin cho chúng con một tâm hồn đơn sơ nhỏ bé để chúng con dễ dàng đón nhận Lời Chúa...

 

1715

"Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi". Đức Giêsu nói với ông...