Sidebar

Thứ Hai
04.03.2024

1457

Lạy Chúa, trong một thế giới toàn cầu hoá này chúng con bị kéo vào guồng máy của danh lợi, của hưởng thụ, của...

 

1042

Lạy Chúa, Chúa không chọn những người quyến cao chức trọng để làm môn đệ Chúa, nhưng đã chọn những người tầm...

 

1866

Sau khi chứng kiến cũng như nghe biết những việc Chúa Giêsu đã làm thì nhiều người đã đến với Chúa để nghe lời Người và...

 

1354

Lạy Chúa, trước mặt Chúa chúng con là những tội nhân đang đợi chờ lòng tha thứ của Thiên Chúa. Xin cho chúng con...

 

1199

Lạy Chúa, chúng con được phúc hằng ngày được đón nhận Chúa qua Bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con vững tin rằng...

 

1198

Lạy Chúa, Chúa đã thương để lại cho chúng con những Lời của chính Chúa. Xin cho chúng con khi đọc những...

 

0

Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn muốn ban ơn cho con cái Chúa. Nhưng nhiều khi chúng con không nhận ra hay vì chúng con chưa tin...

 

0

Lạy Chúa, Chúa đã thương để lại cho chúng con những lời dạy cũng như những hành động của Chúa qua các...

 

0

Ở đâu có Chúa, thì ở đấy có sự bình an, vì Chúa chính là sự bình an. Thật vậy, đêm hôm tăm tối, biển động dậy...

 

0

Tấm lòng của Vị Mục Tử Giêsu trước đám đông dân chúng đang túng thiếu: đói phần xác, thiếu phần hồn, thôi...

 

0

Công việc của người dọn đường cho Đấng Cứu Thế của Gioan Tẩy Giả đã hoàn tất thì nay Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu đã mở đầu...

 

0

Trong những này đầu năm dương lịch này, Giáo Hội chọn mừng lễ kính tước hiệu Mẹ là Mẹ Thiên Chúa ngay ngày khởi đầu cho một...