Sidebar

Thứ Tư
21.02.2024

Suy niệm: Hãy phục vụ như Chúa Giêsu

phucvu


Trên đường tiến về Giêrusalem, các môn đệ tỏ ra ghen tị với hai anh em Giacôbê và Gioan, vì hai ông đã dám xin “được ngồi bên hữu, bên tả Chúa Giêsu” (x. Mc 10,37). Do đó, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã bất ngờ cúi mình rửa chân cho các môn đệ. Phêrô là người đầu tiên phải đối diện với hành động đặc biệt này. Phêrô đã vội vàng phản ứng: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” (Ga 13,8a) Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời cho Phêrô: “Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” (Ga 13,8b) Phêrô có thể chưa hiểu được ý nghĩa câu nói của Chúa Giêsu, nhưng Phêrô không thể nào để mất mối tương quan “Thầy – trò” mà ông hằng trân quý. Vì thế, Phêrô đã mau mắn chuyển sang thái cực khác: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” (Ga 13,9) Sau đó, Chúa Giêsu bắt đầu giải thích cho hành động của Người: “Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,13-14)

Hơn ai hết, Phêrô phải là người hiểu rõ “Bài học Rửa chân” có liên quan đến mình nhiều nhất, vì Chúa Giêsu đã chọn Phêrô làm “Đá Tảng” của Giáo Hội và trao cho ông “chìa khoá Nước Trời” để chu toàn tác vụ điều hành Giáo Hội của Người: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” (Mt 16,18-19) Quyền hành mà Chúa Giêsu trao cho Phêrô không phải để ông thống trị người khác, nhưng để phục vụ như Chúa Giêsu đã từng giảng dạy: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,45)

Quả thật, sự cao cả của một người không hệ tại ở trách vụ được giao phó, nhưng hệ tại ở cách thức người đó thi hành trách vụ. Hoàn cảnh, địa vị không làm cho người ta trở nên sang trọng hay thấp hèn, nhưng đó là cơ hội để mỗi người biết phụng sự Thiên Chúa và phục vụ nhau. Sự cao trọng của Phêrô không hệ tại ở vai trò mà Chúa Giêsu đã đặt cách cho ông làm “trưởng tông đồ đoàn, thủ lãnh của Giáo Hội”, nhưng hệ tại ở việc phục vụ những ai mà Người đã trao phó cho ông. Trong đời sống của người Kitô hữu, để có thể phục vụ người khác, đòi hỏi chúng ta phải có thái độ nội tâm đầu tiên là sự khiêm nhường. Khiêm nhường là nhân đức giúp chúng ta sẵn sàng trở nên người tôi tớ để phục vụ mọi người. Nhờ khiêm nhường, chúng ta có thể chân nhận và tôn trọng phẩm giá của người khác. Từ đó, chúng ta sẽ dễ dàng phục vụ vì tình yêu và hết mình chu toàn đức ái đối với người khác. Do đó, hãy dùng tình yêu mà phục vụ nhau, như cách mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi mỗi người chúng ta!

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi sự mù quáng trước những nhu cầu của người khác. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn, biết quên mình để sống yêu thương phục vụ mỗi ngày cách hữu hiệu hơn. Amen.

Tác giả: Pr. Nguyễn Hữu Phúc

1289