Sidebar

Thứ Sáu
30.09.2022

Suy niệm: Không thể phi thường hơn

extraordinary


PHÚC ÂM: Ga 8, 51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết". Người Do-thái lại nói: "Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: 'Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết'. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?" Chúa Giêsu trả lời: "Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng". Người Do-thái liền nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?" Chúa Giêsu trả lời: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi". Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ. 

SUY NIỆM
KHÔNG THỂ PHI THƯỜNG HƠN

“Trước khi có Abraham, thì Tôi, Tôi Hằng Hữu!”; “Ai tuân giữ lời Tôi, sẽ không bao giờ chết”.

Khoảng năm 125 sau Công Nguyên, Aristeides, một người Hy Lạp, viết cho bạn mình; ông giải thích sự thành công lạ thường của “một tôn giáo mới”, Kitô giáo! Trong thư, ông nói, “Bất kỳ một người công chính nào trong các Kitô hữu rời khỏi thế giới, họ đều vui mừng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa; họ mang theo thân xác mình những ca khúc và lời tạ ơn! Như ‘bất tử’, họ đang đi từ một nơi này đến một nơi khác gần đó; một sự dịch chuyển ‘không thể phi thường hơn!’.

Kính thưa Anh Chị em,

Nhận xét về sự ‘bất tử’ của Aristeides thật phù hợp với Lời Chúa hôm nay! Những ngày cuối đời, những gì cần nói, người ta phải nói, và Chúa Giêsu cũng không là một ngoại lệ. Hôm nay, Ngài đưa ra một tuyên bố khiến người Do Thái phải lấy đá ném Ngài, một tuyên bố ‘không thể phi thường hơn’, “Trước khi có Abraham, thì Tôi, Tôi Hằng Hữu!”.

Ghi lại lời Chúa Giêsu, “Trước khi có Abraham, thì Tôi, Tôi Hằng Hữu!”, phượng hoàng Gioan khác nào đang chấp cánh bay về tận dẫn nhập lời tựa Phúc Âm của mình, “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa”. Ngôi Lời đã có mặt cùng Chúa Cha ngay buổi đầu tạo dựng; Ngài xuất hiện trước cả Abraham, trước cả phút chào đời của bất cứ tạo vật nào! Tuy nhiên, Ngôi Lời lại đã hoá thành nhục thể; Ngài nên giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Xuống thế làm người, Ngài vẫn ở với Chúa Cha; trở về với Chúa Cha sau cái chết và phục sinh, Ngài vẫn ở với loài người; và giờ đây, Ngài vừa đang ở với Chúa Cha, vừa đang ở với chúng ta. Đây là sự hiện diện tất yếu của một tình yêu ngàn đời bất tử nơi Thiên Chúa, một sự hiện diện ‘không thể phi thường hơn!’.

Chúa Giêsu nói, “Ai tuân giữ lời Tôi, sẽ không bao giờ chết!”. Phải chăng, đây là một tóm kết gọn ghẽ điều Chúa hứa với Abraham, một người xem ra “không bao giờ chết” mà sách Sáng Thế hôm nay tiết lộ, “Ta sẽ lập giao ước giữa Ta với ngươi… từ thế hệ này qua thế hệ khác”. Kỳ diệu thay! Giao ước Chúa lập với Abraham; cũng như về sau, với Đavít, “Dòng dõi ngươi sẽ trường tồn vạn kỹ”, đã nên hiện thực nơi Chúa Giêsu, một giao ước ‘không thể phi thường hơn!’. Một lần nữa, Thánh Vịnh đáp ca xác tín, “Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi!”.

Nói rằng, “sẽ không bao giờ phải chết”; ở đây, Chúa Giêsu nói đến cái chết linh hồn, cái chết đời đời. Ai giữ lời Ngài, sẽ không biết đến cái chết ‘kiểu đời đời’ này! Bởi lẽ, họ đã bắt đầu chia sẻ cuộc sống Thiên Chúa ‘ở đây và lúc này’, một cuộc sống vượt quá cái chết thể xác. Nếu trao phó đời mình cho Chúa, để lời Ngài uốn nắn, chúng ta sẽ bắt đầu sống cuộc sống không bị cái chết thể xác làm gián đoạn. Cuộc sống hiệp thông với Chúa đã bắt đầu từ bây giờ, sự hiệp thông này sẽ không bị phá vỡ bởi cái chết; đúng hơn, được đào sâu hơn qua cái chết! Nếu nhận ra ‘Chủ Nhân’ của sự sống và cái chết là ai, người Do Thái sẽ tò mò thay vì tức giận, hy vọng thay vì dể duôi, đón nhận thay vì báng bổ! Têrêxa Hài Đồng nói, “Không phải Thần Chết sẽ đến tìm tôi, nhưng là Chúa nhân lành. Tôi không sợ một cuộc chia ly như thế! Đó là cuộc chia ly gắn kết tôi với Đấng từ nhân. Một cuộc chia ly đáng ao ước, ‘không thể phi thường hơn!’”.

Anh Chị em,

“Ai tuân giữ lời Tôi, sẽ không bao giờ chết!”. Đó là một lời hứa tuyệt vời của Đấng Hằng Hữu, Đấng đã chết cho tội lỗi của con người và đã sống lại cho sự bất tử của nó! Ngài đang sống trong bạn, trong tôi, ngay trong thế giới thê lương này. Vì thế, ngày ngày, không chỉ khi còn sống, chúng ta hân hoan ca tụng Ngài, mà cả khi rời thế giới này, chúng ta mang theo thân xác những ca khúc tạ ơn! Là con của ‘Đấng Bất Tử’, chúng ta đang được thông chuyển sự sống thần linh và sống muôn đời với Ngài. Quả thế, tuân giữ Lời Thiên Chúa, thì ‘không thể phi thường hơn’; chúng ta đã quá vĩ đại! Do đó, đừng để cho sự tẻ nhạt của đời sống với những tân toan kéo ghì chúng ta xuống. Hãy sống tâm thế của con cái Thiên Chúa ngay giữa đời sống thường nhật này, “Tâm hồn luôn hướng lên cao cùng với lời tạ ơn trong mọi hoàn cảnh!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Chúa đã gọi con cho một sứ vụ phi thường. Đừng để con hoá tầm thường; vì như vậy, con sẽ cản trở những công trình ‘không thể phi thường hơn’ Chúa dành cho con!”, Amen.


Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

166