Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Suy niệm Lễ Thánh Nữ Maria Mácđala 22/07: Rao giảng Đức Kitô Phục Sinh

image-1712345678

Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Maria Mácđala hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Thánh nữ Maria Mácđala là người đầu tiên, được Con Một Chúa giao cho sứ mạng loan Tin Mừng Phục Sinh. Nhờ lời thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng ta cũng biết noi gương người mà rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh, để mai sau, được vào Nước Trời chiêm ngưỡng Chúa Kitô, Đấng hằng sống muôn đời.

Vốn là người phụ nữ tội lỗi, đã được Chúa Giêsu ban ơn tha thứ, Maria Mácđala đã hết tình phục vụ Người. Trong cuộc Thương Khó, khi các Tông Đồ mạnh ai nấy chạy, thì thánh nữ đã can đảm đứng dưới chân thập giá Đức Giêsu, cùng với Đức Maria, Tông Đồ Gioan và một số phụ nữ khác. Đức Giêsu đã tưởng thưởng lòng trung thành đơn sơ của thánh nữ, khi hiện ra với thánh nữ sáng ngày phục sinh, và trao cho thánh nữ trách nhiệm loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các môn đệ của Người. Chẳng phải vô cớ, mà phụng vụ Đông phương đã gọi thánh nữ là “tông đồ của các Tông Đồ”.

Rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh, với lòng nhẫn nại, chấp nhận bị chống đối, bị loại trừ, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phêrô nói: Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, bởi lẽ, thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. 

Rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh, với lòng nhiệt thành mau mắn, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Cả nói: Bà Maria Mácđala cố tìm Đấng bà không gặp, vừa khóc vừa tìm, và vì lửa yêu mến bùng lên, bà khao khát tìm gặp Đấng bà tưởng người ta đã đem đi mất… Rời khỏi mồ Chúa, bà Maria Mácđala trở về loan báo cho các môn đệ rằng: Tôi đã thấy Chúa. Hạnh phúc thay người được vinh dự là sứ giả đầu tiên đem tin mừng Chúa sống lại. Đấng từ lâu bà hằng yêu mến, từng khóc thương và đã kiếm tìm, thì nay bà được thấy, và khi thấy rồi liền vội vã đưa tin. 

Rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh, với lòng khát khao cháy bỏng, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Diễm Ca cho thấy: Suốt đêm, trên giường ngủ, tôi tìm người lòng tôi yêu dấu… Vừa rời họ mà đi, tôi đã gặp người lòng tôi yêu dấu. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 62, vịnh gia cũng đã diễn tả niềm khát khao của mình: Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Maria hỡi, xin kể lại, trên đường đi đã thấy gì cô? Thấy mồ trống, Đức Kitô phục sinh vinh hiển thiên thu khải hoàn. Trong bài Tin Mừng, Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: Tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. Đức Giêsu hỏi bà: Sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà tìm xác Đức Giêsu, thì sẽ phải thất vọng, khóc lóc; còn bà tìm Đấng Hằng Sống, mà bà hằng luôn tin tưởng cậy trông, thì sẽ được gặp Người và sẽ vui mừng chạy đi loan báo cho người khác biết. Khát khao tìm kiếm Chúa là điều kiện tiên quyết dành cho những ai muốn gặp được Người, nhưng, Chúa muốn cho ai gặp, vào thời điểm nào, thì đó là tự do của Chúa. Thánh nữ Maria Mácđala là người đầu tiên được Chúa giao cho sứ mạng loan Tin Mừng Phục Sinh. Ước gì ta cũng biết noi gương người mà rao giảng Chúa Kitô phục sinh, để mai sau, ta được vào Nước Trời chiêm ngưỡng Đấng, lòng ta khao khát chờ mong. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

338    22-06-2024