Sidebar

Thứ Hai
06.02.2023

Suy niệm: Này đây con đến

the-first-disciple


PHÚC ÂM: Mt 12, 46-50

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia". Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?" Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".

SUY NIỆM
NÀY ĐÂY CON ĐẾN

Ai thi hành ý muốn của Cha Tôi, người ấy là anh em, chị em và là mẹ Tôi!.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay đặt ra câu hỏi, đâu là mục đích cuộc sống của tôi? Thiên Chúa tạo nên chúng ta để mỗi người nhận biết, yêu thương và phục vụ Ngài trong thế giới này, hầu sống hạnh phúc đời đời với Ngài. Chúa Giêsu là kiểu mẫu trong việc làm theo ý Cha; vì thế, ai sống tinh thần ‘Này đây con đến’ của Chúa Giêsu, người ấy trở nên “anh em, chị em và là mẹ” của Ngài!

Bước vào trần gian, Chúa Giêsu nói, “Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưa, nhưng đã tạo cho con một thân xác, thì này đây con đến để thực thi ý Ngài!”. Từ đó, tinh thần ‘Này đây con đến’ của Chúa Giêsu được toả lan qua tất cả những ai bước theo Ngài. Lạ lùng thay, nhưng cũng tuyệt vời thay, người môn đệ đầu tiên sống tinh thần ấy lại là Maria, Mẹ Ngài. Với lời “Xin vâng”, Mẹ đã thật sự bước vào gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế, khi nói, “Ai là mẹ Tôi và ai là anh em Tôi?”, Chúa Giêsu không hề thiếu tôn trọng Mẹ và các anh em Ngài; đúng hơn, Ngài công nhận Mẹ Ngài, một công nhận lớn nhất; vì lẽ, bản thân Maria là người môn đệ hoàn hảo vâng theo ý muốn Thiên Chúa cách toàn bích. Cuộc sống của Mẹ là một lời thưa, ‘Này đây con đến!’.

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo viết, “Thiên Chúa ‘say mê’ con người; vì tình yêu, Ngài đã dựng nên nó; vì tình yêu, Ngài cho nó hiện hữu, hầu nó hưởng nếm sự tốt lành vĩnh cửu của Ngài”. Để trợ giúp chúng ta, Thiên Chúa ban Con của Ngài để chúng ta học hỏi và dõi theo, hầu có thể hoàn thành mục đích đời mình là “nhận biết, yêu thương và phục vụ Ngài trong thế giới này”. Đây là lý do tại sao chúng ta đi theo Chúa Giêsu, lắng nghe Ngài; nhờ đó, có thể hoàn thành mục đích đời mình. Và như vậy, chúng ta ‘là gì’ và chúng ta ‘làm gì’ là hai mặt của một đồng tiền! Nên giống Chúa Giêsu, sống ý lực ‘Này đây con đến’ của Ngài để chu toàn thánh ý Chúa Cha, chúng ta là người thân của Chúa Giêsu vậy!

Không chỉ được tạo dựng, chúng ta còn được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi bằng chính bửu huyết của Chúa Giêsu. Bài đọc Mikha hôm nay nói, “Mọi tội lỗi của chúng ta, Chúa ném xuống đáy biển”; Phaolô thì nói, “Vì những ai Ngài đã biết từ trước, thì Ngài đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Ngài, để Con của Ngài làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc”. Qua Chúa Giêsu, tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta thể hiện một cách trọn vẹn. Thánh Vịnh đáp ca là một lời cầu nguyện sâu sắc, “Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa!”. Để đáp lại tình yêu đó, bắt chước Chúa Giêsu, chúng ta thưa lên, ‘Này đây con đến’; và như Ngài, làm theo ý muốn Chúa Cha, chúng ta trở nên người nhà của Ngài.

Ngày kia tôi đến thăm một gia đình. Người vợ làm công việc rửa chén cho các quán ăn; ngoài giờ làm việc, cô rảo qua các làng thu gom ve chai, nhôm nhựa. Cô tần tảo nuôi sống gia đình có đến 5 miệng ăn; điều đáng nói là trong đó, người chồng bị HIV liệt giường và con trai khoảng 15 tuổi nghiện ngập. Tôi thật sự xót xa cho số phận của bà mẹ trẻ. Thế mà, sau vài câu chào thưa, ngạc nhiên thay, cô hỏi tôi, “Con nên làm gì cho đẹp lòng Chúa?”. Tôi nghẹn ngào!

Anh Chị em,

“Con nên làm gì cho đẹp lòng Chúa?”. Câu hỏi của người mẹ trẻ tiết lộ cho chúng ta rằng, thì ra, thực thi ý muốn của Chúa Cha, không phải và cũng không chỉ là làm những gì to tát; nhưng còn là vui lòng đón nhận bổn phận hiện tại của mình; ôm lấy thánh giá đời mình với niềm tin yêu, phó thác và luôn làm đẹp lòng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúa Giêsu đã sống triệt để ý lực sống ‘Này đây con đến’ của Ngài, Ngài sống nó cho đến chết. Và cả chúng ta, nếu sống được tinh thần của Ngài, chắc chắn chúng ta là “anh em, chị em và là mẹ” của Chúa Giêsu!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, thưa lên ‘Này đây con đến’ xem ra thật dễ; nhưng chu toàn phần hai của nó, khó hơn bội phần! Xin ban cho con một lòng quảng đại như người môn đệ đầu tiên, Maria!”, Amen.

 


Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

120