Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Suy niệm Thánh kinh và Lời nguyện trong Tuần cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất (18/1-25/1/2022)

suyniemtuancauchocackitohuuhiepnhat

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 25/01, với chủ đề được trích từ Tin Mừng thánh Matthêu “Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2, 2). Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Kitô hữu cùng với Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô đã soạn thảo những bài suy niệm và lời nguyện được sử dụng trong tuần cầu nguyện này. Sau đây là bản dịch Việt ngữ của Sr. Phương Thúy (OA) thuộc Văn phòng Đối thoại liên tôn & Đại kết – HĐGMVN:

 

 Nguồn chính: Hội Đồng Tòa Thánh Cổ Võ Hiệp Nhất Các Kitô Hữu
Chuyển ngữ: Sr. Phương Thúy (OA) - Văn phòng Đối thoại liên tôn & Đại kết - HĐGMVN
Nguồn dịch: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (14/01/2022)

595    14-01-2022