Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Suy niệm Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên: Hãy tin cậy Chúa

t314tn12


Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 14 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Xin Chúa rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin Chúa cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh.

Muốn hưởng phúc trường sinh, thì phải hạ mình xuống như Chúa: yêu thương cả những người chống đối, làm hại mình, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Samuen quyển II cho thấy: Bị chính con ruột mình là Ápsalom chống lại, vua Đavít chỉ quan tâm có một điều là liệu con mình có được an lành chăng. Hay tin con bỏ mạng, vua đã khóc lóc kêu la thảm thiết… Giả như tên địch thù phỉ báng, thì cha cũng cam lòng; nhưng đây lại là con, người đồng vai đồng vế, chỗ thân tình tâm phúc với cha, đã cùng cha chia ngọt sẻ bùi, mà nay cũng giơ gót đạp cha.

Muốn hưởng phúc trường sinh, thì phải yêu thương hết mọi người, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh nói: Hãy sống bác ái không phải chỉ giữa anh em với nhau, mà còn với những người ngoài. Đó là những người ngoại giáo chưa tin vào Đức Kitô, hoặc là những người đã phân ly khỏi chúng ta… Hãy thiết tha duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng.

Muốn hưởng phúc trường sinh, thì phải loại bỏ các ngẫu tượng, chỉ tin cậy vào một mình Chúa mà thôi, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Hôsê cho thấy: Ítraen là cây lúa không làm đòng, là hạt lúa lép không có bột, nhưng giả như có bột, thì ngoại bang cũng sẽ nuốt hết. Khi Épraim đua nhau dựng bàn thờ, thì các bàn thờ ấy chỉ làm cho chúng phạm tội thêm. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 113B, vịnh gia cũng cùng tâm tình này khi kêu gọi: Nhà Ítraen, hãy tin cậy Chúa, chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che. Nhà Aharon, hãy tin cậy Chúa, chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Người nói: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Chúa là Mục Tử nhân lành, ấy thế mà, Chúa bị gán cho tội: dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Chúa biết từng con chiên và chạnh lòng thương đàn chiên lầm than vất vưởng không người chăn dắt. Chúa muốn mời gọi chúng ta tham gia vào sứ mạng của Chúa, để yêu thương chăm sóc hết mọi người, kể cả, những người đã, đang tìm cách bách hại, chống đối chúng ta. Để thi hành sứ mạng của Chúa, điều kiện tiên quyết là phải tin cậy Chúa, tránh xa các ngẫu tượng, những thứ thần không cứu được ai. Chúa đã hạ mình xuống, để nâng loài người sa ngã lên. Chúa đã thương cứu chúng ta ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, để chúng ta được hưởng phúc trường sinh. Ước gì chúng ta luôn biết đặt hết niềm tin tưởng, cậy trông vào Chúa: chấp nhận bị hiểu lầm, bị thua thiệt, để yêu thương, ngay cả những người thù ghét chúng ta; chấp nhận bị bách hại, bị bắt bớ, bị loại trừ, để thi hành sứ mạng chăm sóc, dẫn đưa thật nhiều người về với Chúa. Ước gì chúng ta biết chạnh lòng thương như Chúa, khao khát cho mình và cho mọi người được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Ước gì được như thế!

 

 

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

285    10-06-2024