Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Suy niệm Thứ Ba Tuần XV Thường Niên: Giữ vững lòng tin

image-1012345678910

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 15 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin Chúa ban cho những người xưng mình là Kitô hữu, biết tránh mọi điều bất xứng,theo đuổi những gì xứng hợp với danh nghĩa của mình.

Muốn theo đuổi những gì xứng hợp với danh nghĩa của mình, thì phải giữ vững lòng tin, cho dẫu, không thấy Chúa đâu, không thấy Chúa can thiệp gì cả, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách các Vua quyển I cho thấy: Trở về nguồn, về nơi Thiên Chúa đã hiện ra với ông Môsê, ngôn sứ Êlia tìm được khích lệ và nghị lực mới. Trên hết mọi sự, ông được mặc khải những điều quan trọng, và ông cũng được giao những nhiệm vụ lớn. Đức Chúa phán cùng ông Môsê rằng: Khi vinh quang của Ta đi qua, Ta sẽ đặt ngươi vào trong hốc đá, và lấy bàn tay che ngươi cho đến khi Ta đã đi qua. Vì con người không thể thấy Ta mà vẫn sống. Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

Muốn trở về nẻo chính đường ngay, thì phải vững tin vào sự giải thoát của Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Amrôxiô nói: Trong cuộc vượt qua của dân Hípri, bạn thấy hình bóng của Bí Tích Thánh Tẩy. Trong cuộc vượt qua đó, người Aicập phải chết, còn, người Hípri được thoát nạn: Tội lỗi bị nhận chìm và lầm lạc bị xoá bỏ, còn, lòng đạo đức và sự trong trắng được bảo toàn nguyên vẹn… Chúa dẫn Dân Người đi như thể đàn chiên, đưa họ đi an toàn, chẳng có chi phải sợ, còn, quân thù họ bị biển khơi chôn vùi. Tất cả cha ông chúng ta cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển để theo ông Môsê.

Muốn tránh mọi điều bất xứng, thì phải vững tin vào sự che chở của Chúa, trước sự tấn công của các kẻ thù hùng mạnh, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Isaia nói: Nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 47, vịnh gia cũng kêu gọi giữ vững lòng tin vào Thiên Chúa, bởi vì, Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở. Kìa vua chúa toa rập với nhau, cùng tiến quân một lúc. Nhưng mới thấy thành đã sững sờ kinh ngạc, quá hãi hùng, bỏ chạy thoát thân. Chúng run khiếp, chạy đi chẳng nổi, quằn quại như phụ nữ sắp sinh con. Quay cuồng như những chiếc tàu trên biển cả bị bão đánh tan tành.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hốiĐến ngày phán xét, thành Tia, thành Xiđôn, và đất Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Chúng ta thường cứng lòng, không chịu sám hối quay về với Chúa, bởi vì, chúng ta lầm lạc, do đâu chúng ta lầm lạc? bởi vì, chúng ta chỉ muốn thấy điều mắt thấy. Tuy nhiên, thực tế là, cái mà cặp mắt phàm trần không thể nhìn thấy, thì, đôi mắt đức tin lại càng thấy rõ; mắt phàm trần chỉ thấy những gì tạm bợ, còn, mắt đức tin lại thấy được những gì vĩnh cửu. Cây gậy của ông Môsê chỉ có thể làm cho suối nước đắng Mara hóa ngọt, còn, cây thập giá của Đức Kitô đã làm cho nước thiên nhiên trở thành nước sinh ơn cứu độ; Ông Naaman được chữa khỏi bệnh phong hủi không phải bởi nước sông Giođan, bởi vì, nước sông Giođan cũng giống như nước của mọi con sông khác ở Xyri, xứ sở ông, nhưng là, do lòng tin ông đặt nơi quyền năng chữa lành của Chúa. Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý, để trở về nẻo chính đường ngay, ước gì chúng ta biết đặt hết lòng tin tưởng nơi Chúa, hầu, tránh xa mọi điều bất xứng, mà theo đuổi những gì xứng hợp với danh nghĩa của mình. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

176    16-06-2024