Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

Suy niệm Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay B: Linh dược chữa trị tâm hồn

image-1812

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa ban các bí tích làm linh dược chữa trị tâm hồn chúng ta, để ngay khi còn ở dưới thế, chúng ta được hưởng phúc lộc trên trời. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta trong cuộc đời hiện tại, và đưa chúng ta về nơi Chúa ngự rạng ngời ánh vinh quang. 

Linh dược chữa trị tâm hồn chúng ta chính là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành cho thấy: Lòng Thương Xót của Thiên Chúa được thể hiện qua việc Người ban Mười Điều Răn. Thật ra, đối với Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là các nghi lễ tế tự, lại càng không phải là những điều răn cấm kỵ, nhưng trên hết mọi sự, đó chính là: sự thánh thiện vẹn toàn của một đời sống thiêng liêng và luân lý: nhằm đáp lại tiếng gọi của Tình Yêu Duy Nhất xuất phát từ Thiên Chúa Tình Yêu: Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn; thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời.

Muốn hưởng phúc lộc trên trời, chúng ta phải gắn bó với Chúa, với đường lối của Người. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Amrôxiô kêu gọi chúng ta hãy gắn bó với Thiên Chúa duy nhất, chân thật và tốt lành: Chúng ta hãy gắn bó với Người, hãy đem tất cả tâm hồn, trái tim và sức lực của mình mà sống với Người, hầu được ở trong ánh sáng của Người, được chiêm ngưỡng vinh quang của Người, và được hưởng niềm hoan lạc thiên quốc.

Chúng ta thân phận yếu đuối mỏng dòn, cho nên, không phải lúc nào chúng ta cũng gắn bó mật thiết với Chúa: chúng ta thường hay lạc xa đường lối của Chúa. Chỉ cần chúng ta thành tâm ăn năn sám hối quay trở về với Chúa, chúng ta sẽ lại được Chúa xót thương. Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Mikha cho chúng ta biết: Đức Chúa sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân. Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 102, vịnh gia cũng đã cho thấy: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.

Một tấm lòng tan nát giày vò, Chúa sẽ chẳng khinh chê, cho nên, câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Tôi sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha. Lòng ăn năn sám hối của chúng ta bắt gặp Lòng Thương Xót của Thiên Chúa sẽ tái tạo và làm cho chúng ta được hồi sinh, chính vì thế, trong bài Tin Mừng, người Cha Nhân Hậu đã nói với người Anh Cả: Em con đây đã chết mà nay sống lại.

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa là linh dược chữa trị tâm hồn chúng ta. Với tư duy logic, chúng ta không thể hiểu cách hành xử của người cha “phung phí” đối với đứa con “phung phá” và đối với người con cả, bởi vì, toàn bộ hiện tượng “yêu” đều dựa trên sự nghịch lý. Khi yêu, chúng ta không thể hỏi tại sao yêu? Mục đích gì? Nếu chúng ta trả lời được, thì đó không phải là tình yêu, nhưng là một vụ mua bán đổi chác. Người con cả suốt đời phục vụ cha không bao giờ trái lệnh vì mục đích gì? Nếu anh ta yêu cha mình thật sự, thì chính tình yêu là mục đích rồi, nó nằm ngay trong hiện tượng “yêu”, nếu không, thì mục đích luôn làm cho anh ta căng thẳng. Thánh Autinh nói: “yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm”. Tình yêu đích thực thì không bao giờ sai lầm, Thiên Chúa là tình yêu, cho nên, Người không bao giờ sai lầm. Sai lầm của chúng ta là nghi ngờ Tình Yêu, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, đây chính là cám dỗ tinh vi nhất của Satan. Ước gì chúng ta không mắc phải sai lầm này! Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

389    24-01-2024