Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Suy niệm Thứ Bảy Tuần X Thường Niên: Nghiêng về Thánh ý Chúa

image-171234567

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 10 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, xin đáp lời con cái nài van, mà soi dẫn cho chúng ta biết những gì là chính đáng, và giúp chúng ta đủ sức thi hành. 

Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, vì thế, chúng ta phải luôn quy hướng về Chúa, và chỉ phụng sự một mình Người mà thôi, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Giôsuê cho thấy: Thiên Chúa không ngừng đòi chúng ta lựa chọn giữa sự lành và sự dữ. Mỗi người trong chúng ta phải xác nhận lại cho chính mình giao ước giữa Thiên Chúa với Dân của Người, không phải một lần thôi, nhưng là mỗi khoảnh khắc trong suốt cả cuộc đời. Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác: Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, và chúng tôi sẽ nghe lời Người. 

Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, vì thế, chúng ta phải đàn hát, tán tụng Người, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Amrôxiô nói: Vua Đavít đã nói rất hay rằng: Hãy ca ngợi Chúa đi! Đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, thú vị dường nào! Được tán tụng Người, thỏa tình biết mấy! Đúng thế, Thánh Vịnh là lời chúc tụng của dân, là lời ngợi khen Thiên Chúa, là tiếng vỗ tay của muôn loài, là lời lẽ của vũ trụ, là tiếng nói của Hội Thánh, là lời tuyên tín vang lừng, là lòng sùng mộ đầy tràn và đích thực, là niềm hoan lạc của con người tự do, là tiếng reo vui mừng, và là âm vang của niềm hoan hỷ.

Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, vì thế, chúng ta phải chọn Chúa là ưu tiên số một, là gia nghiệp đời đời của chúng ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách các Vua quyển I tường thuật lại: Ông Êlisa bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi theo ông Êlia và phục vụ ông. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 15, vịnh gia đã cũng cùng chung tâm tình này khi nói: Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, và thương ban cho con luật pháp Ngài. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Đừng thề chi cả, hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Thánh ý Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Đức Giêsu khi đến trần gian, Người cũng tự nhận: Thánh ý của Chúa Cha là lương thực nuôi sống Người. Các bánh xe của đoàn tàu, hằng ngày, ăn hai thanh sắt của đường ray: các bánh xe phải ăn khớp, và phải lăn trên đường ray, thì đoàn tàu sẽ được sống, và sẽ cập bến an toàn. Xatan là cha của sự dối trá, luôn muốn làm cho chúng ta sai lạc; Xatan là nguồn phát sinh mọi điều bất hảo, nghe theo lời xúi giục của Xatan, chắc chắn, chúng ta sẽ bị lầm đường lạc lối và đưa tới tử lộ. Ngược lại, sống theo đường lối, huấn lệnh của Chúa, chúng ta sẽ tiến bước trên đường ngay nẻo chính, dẫn đến sự sống muôn đời. Ước gì chúng ta luôn biết nghiêng về thánh ý Chúa, tỉnh thức trước những lời mời gọi phù phiếm của Xatan, để thẳng bước tiến về với Thiên Chúa, là Đấng tuyệt đối chân thật: phát sinh mọi điều thiện hảo. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB         

362    11-05-2024