Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Suy niệm Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên: Công bố lời hòa giải

image-1412345678

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 15 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin Chúa ban cho những người xưng mình là Kitô hữu, biết tránh mọi điều bất xứng, theo đuổi những gì xứng hợp với danh nghĩa của mình.

Trở về nẻo chính đường ngay, là trở về tin nhận Đấng Mêsia, mà các ngôn sứ đã loan báo, mà Êlia đã trở lại trong thân phận của Gioan Tẩy Giả để dọn đường, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách các Vua quyển II cho thấy: Trong lịch sử mặc khải, việc ông Êlia được đem đi là một mốc quan trọng. Đối với các tác giả Thánh Vịnh, biến cố trên đây là nền tảng niềm hy vọng của các bạn hữu Thiên Chúa, đó là thoát khỏi cái chết, vốn là số phận chung của mọi người. Điều này chuẩn bị cho niềm tin vào sự sống lại. Các ngôn sứ sẽ dựa vào biến cố trên đây, mà hy vọng ông Êlia sẽ trở lại, dọn đường cho Đấng Mêsia. Chúa Giêsu quả quyết rằng: Gioan Tẩy Giả đã thực hiện sứ mạng đó. Này Ta sai ngôn sứ Êlia đến với các ngươi, trước khi Ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng; nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông. Gioan sẽ nên cao cả trước mặt Chúa, em sẽ đi trước mặt Người, đầy thần khí và uy quyền của ngôn sứ Êlia. 

Trở về nẻo chính đường ngay, là trở về tin vào lời của Đức Giêsu, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Amrôxiô nói: Nếu lời của ngôn sứ Êlia khiến được lửa từ trời xuống, thì lời Đức Kitô lại không có sức biến đổi bản chất bánh rượu hay sao? Trong công trình sáng tạo toàn thể vũ trụ, bạn đọc thấy những lời này: Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện, Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

Trở về nẻo chính đường ngay, là trở về tin tưởng: Chúa sẽ can thiệp để giải cứu những người nghèo khổ khỏi tay bọn cường quyền gian ác, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Mikha nói: Khốn thay những kẻ nằm trên giường, toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác! Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 9, vịnh gia cũng tin tưởng cầu xin: Lạy Chúa, xin đừng quên những người nghèo khổ. Lạy Chúa, sao Chúa nỡ đứng xa, ngày khốn quẫn, sao Ngài đành ẩn mặt? Kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ: họ mắc phải mưu nó đã bày ra… Chúa nhìn nỗi khổ cực đau thương, Chúa để ý, tự tay lo liệu. Người yếu thế giao phó đời mình cho Chúa, kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì. 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Trong bài Tin Mừng, thánh Mátthêu tường thuật lại: Đức Giêsu cấm dân chúng tiết lộ Người là ai. Đức Giêsu cấm dân chúng tiết lộ về Người, bởi vì, họ hiểu sai sứ mạng Thiên Sai của Người. Người được sai đến để hòa giải nhân loại với Chúa Cha, trong thân phận Người Tôi Trung hiền lành, khiêm nhường, hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, chứ, không phải hiển hách, siêu quần bạt chúng, để giải thoát họ khỏi ách thống trị của ngoại bang. Sứ mạng của Người Tôi Trung là đến hòa giải, và chúng ta cũng được giao cho sứ mạng công bố lời hòa giải đó. Lời hòa giải đó chính là Đức Kitô, Đấng đến không phải để được hầu hạ, nhưng là, để hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, mà trở về nẻo chính đường ngay, ước gì ta luôn biết tránh xa mọi điều bất xứng,theo đuổi những gì xứng hợp với danh nghĩa của mình: là hiện thân và là sứ giả công bố lời hòa giải cho thế giới hôm nay. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

265    20-06-2024