Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Suy niệm Thứ Năm Lễ Thánh ĐaMinh 08/08: Hội Thánh luôn tiến triển

image-212345

Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Đaminh hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một Tông Đồ nhiệt tâm truyền giảng chân lý là thánh Đaminh. Xin Chúa nhậm lời thánh nhân hằng tha thiết chuyển cầu, mà ban cho Hội Thánh luôn tiến triển nhờ công đức và lời giảng dạy của người. Thánh nhân sinh quãng năm 1170, tại Calêruêga, Tây Ban Nha. Người học thần học tại Palenxia rồi làm kinh sĩ giáo phận Ốtma. Trước hết, người quy tụ một số phụ nữ về sống tại Pơrôvinlơ (Pháp), theo một tu luật, rồi sau người lập dòng Anh Em Thuyết Giáo tại Tuludơ để đối lại lạc giáo Catha. Chính người đã chiến đấu với lạc giáo bằng lời giảng thuyết, bằng gương sáng và đã thu hoạch được kết quả khả quan. Người muốn các anh em trong Dòng phải sống khất thực, và lời giảng dạy phải xuất phát và được nuôi dưỡng bằng chiêm niệm. Người đã đặt trung tâm Dòng ở Rôma trước khi qua đời ở Bôlônha ngày 6 tháng 8 năm 1221.

Hội Thánh luôn tiến triển, khi thực thi lòng thương xót của Thiên Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngược với thái độ kín đáo cố hữu của người Á Đông, Hôsê không ngần ngại kể cho chúng ta những nỗi bất hạnh trong đời sống hôn nhân của ông, là vì những bất hạnh đó, giúp ta hiểu thái độ của Thiên Chúa, khi bị tội lỗi con người xúc phạm. Người sẽ từ bỏ Dân bất trung, như ngôn sứ từ bỏ đám con ngoại hôn, sau khi đặt cho chúng những cái tên nặng nghĩa đe doạ, nhưng rồi ra, tình yêu của Người sẽ thắng, như khi Hôsê đón nhận lại người vợ sám hối. Phần anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa. Chính ở nơi đã nói: “Các ngươi không phải là dân của Ta”, thì ở đó dân này sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa hằng sống.

 Hội Thánh luôn tiến triển, khi nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, các văn kiện lịch sử dòng Anh Em Thuyết Giáo cho thấy: Thánh Đaminh nghĩ rằng: người chỉ thật sự là chi thể của Đức Kitô khi đem trọn vẹn con người và sức lực ra cứu các linh hồn như Chúa Giêsu là Đấng cứu độ mọi người… Người xuất hiện chẳng khác nào ngọn lửa, người là ngôn sứ mới của ơn cứu độ. Môi miệng người không nói điều gian ác, nhưng chỉ nói toàn điều chân thật. Lời người tựa đuốc cháy bừng bừng.

Hội Thánh luôn tiến triển, khi biết sống tâm tình sám hối, quay trở về với Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Giêrêmia rằng: Ta sẽ lập một giao ước mới và sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 50, vịnh gia đã kêu xin: Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói với thánh Phêrô: Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời. Hội Thánh sẽ luôn tiến triển và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi, nhờ được xây dựng trên niềm tin đá tảng của thánh Phêrô. Chúa đã trao cho Hội Thánh chìa khóa Nước Trời, chìa khóa mở cửa Lòng Thương Xót. Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một Tông Đồ nhiệt tâm truyền giảng chân lý là thánh Đaminh. Ước gì ta cũng biết bắt chước người: luôn hăng hái lên đường, rao truyền Lòng Thương Xót Chúa cho tất cả mọi người, nhất là, cho những ai đang ngã lòng thất vọng. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

219    09-07-2024