Sidebar

Thứ Năm
30.05.2024

Suy niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Chay: Giữ vững niềm tin và thực thi bác ái

image-1612

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 2 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa yêu thích những tâm hồn thanh khiết và làm cho con người tội lỗi lại trở nên tinh tuyền. Xin Chúa làm cho chúng ta hướng trọn về Chúa, để nhờ ơn Thánh Linh thúc đẩy, chúng ta luôn nhiệt thành giữ vững niềm tin và tích cực thi hành đức bác ái.

Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành đã tường thuật: Chúa truyền cho ông Môsê: Anh hãy xem trong toàn dân những ai là người có tài, biết kính sợ Thiên Chúa, đáng tin cậy, không ham của bất chính, thì đặt họ làm người chỉ huy: điều khiển một ngàn hay một trăm, năm mươi hay mười người. ĐỨC CHÚA lấy một phần thần khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi vị kỳ mục. Khi thần khí đậu xuống trên các ông, thì các ông bắt đầu phát ngôn, nhưng, việc đó không tái diễn nữa. Các kỳ mục là những người có Thần Khí Đức Chúa, nhưng, không phải lúc nào họ cũng quy hướng về Chúa, giữ vững niềm tin vào Chúa và thực thi bác ái đối với Dân Chúa.

Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Hilariô cho thấy: Lòng kính sợ đích thực đối với Thiên Chúa thì hoàn toàn nằm trong yêu mến, và khi mến Chúa đến mức trọn hảo thì sợ hãi tiêu tan. Yêu mến Chúa thì phải vâng nghe lời Người dạy, tuân theo lệnh Người truyền, và tin vào lời Người hứa. Những ai kính sợ ĐỨC CHÚA thì không ngang bướng bất tuân lời Người dạy, và những ai kính mến Người thì giữ vững đường lối của Người. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Giêrêmia nói: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời; phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 1, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi nói: Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

Kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, thì hướng trọn về Chúa, giữ vững đường lối Chúa, và kiên trì nhẫn nại thực thi bác ái với anh chị em mình, như Lời Chúa dạy, đúng như câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay: Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả.

Trong bài Tin Mừng, thánh Luca không cho thấy ông phú hộ phạm một tội nào khiến ông phải sa hỏa ngục, ngoại trừ việc, ông thờ ơ lãnh đạm trước anh Ladarô nghèo khó. Có lẽ, ông cũng giống như “người anh cả”, suốt đời không bao giờ làm sai Luật Chúa, nhưng, ông lại tự biến mình thành người nô lệ, thay vì, là người con Chúa. Ông cậy dựa vào chính mình, vào sự giàu có của mình, để rồi, ông không cần Chúa cũng chẳng cần ai. Việc ông không thực thi bác ái đối với anh Ladarô cho thấy: Ông không quy hướng về Chúa, như người Cha của mình, bởi lẽ, khi nhìn nhận Thiên Chúa là Cha, thì đồng nghĩa, ông cũng đón nhận anh Ladarô là người anh em, con cùng một Cha với mình. Hỏa Ngục dành cho những ai tự mình cắt đứt tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Ước gì chúng ta luôn biết hướng trọn về Chúa: giữ vững niềm tin vào Chúa, để chúng ta sẽ như cây trồng bên dòng nước, trổ sinh hoa trái là các việc lành bác ái cho tha nhân. Ước gì được như thế! 

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

352    23-01-2024