Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Suy niệm Thứ Năm Tuần XV Thường Niên: Nghỉ ngơi bồi dưỡng

image-12123456789

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 15 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin Chúa ban cho những người xưng mình là Kitô hữu, biết tránh mọi điều bất xứng,theo đuổi những gì xứng hợp với danh nghĩa của mình.

Muốn tránh mọi điều bất xứng, thì phải nghe theo lời các ngôn sứ của Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách các Vua quyển I cho thấy: Con người nghe lời Chúa mà bịt mắt bưng tai là tự mình giết mình. Đó là bài học có thể rút ra từ cái chết của vua Akháp. Còn bổn phận của người nói lời Chúa là phải trung thành, không tìm cách làm vừa lòng người ta, cũng không tìm cách sửa đổi sứ điệp, hay nói cho nhẹ đi, vì bất cứ một thứ ý thức hệ nào đó của con người. Các ngươi chớ để cho mình bị lầm lạc vì các ngôn sứ đang ở giữa các ngươi, bởi vì chúng nhân danh Ta mà tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi. Chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy. 

Muốn tránh mọi điều bất xứng, thì phải tin để được đóng ấn Thánh Thần, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Amrôxiô nói: Thiên Chúa Cha đã ghi dấu trên bạn, Chúa Kitô đã tăng sức và ban Thần Khí làm bảo chứng trong lòng bạn… Một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta. Thiên Chúa đã xức dầu cho chúng ta, Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng. 

Muốn tránh mọi điều bất xứng, thì phải khao khát, khắc khoải tìm kiếm Chúa, để được Chúa đoái thương, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Isaia nói: Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc khoải... Này những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy, hãy reo mừng! Vì lạy Chúa, sương Ngài ban là sương ánh sáng, và đất sẽ cho các âm hồn được hồi sinh. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 101, vịnh gia cũng đã cho thấy: Từ trời xanh Chúa đã nhìn xuống cõi trần. Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời. Vì Chúa đưa mắt từ tòa cao thánh điện, từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đày rên siết thở than và phóng thích những người mang án tử.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Bởi vì, áo Đức Kitô đã nên trắng như tuyết, khi Người cho thấy vinh quang Phục Sinh, qua biến cố Hiển Dung, cho nên, Chúa đã dùng ngôn sứ Isaia mà phán trước: Tội các ngươi dầu có đỏ như son, Ta cũng sẽ làm cho ra trắng như tuyết. Một khi đã mang trên mình tấm áo lãnh nhận trong phép Rửa tái sinh, Hội Thánh nói lên lời của người yêu trong sách Diễm Ca: Này các thiếu nữ Giêrusalem, da tôi đen nhưng nhan sắc mặn mà: Đen, vì Hội Thánh phải mang thân phận con người yếu đuối, nhưng, nhan sắc mặn mà, là nhờ ân sủng; Đen, vì Hội Thánh bao gồm những tội nhân, nhưng, nhan sắc mặn mà, là nhờ đức tin. “Ách” nặng nề sẽ trở nên “gánh” nhẹ nhàng, và ta sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, nhờ ân sủng Chúa ban và lòng tin của ta: được thể hiện qua thái độ hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Ước gì ta luôn biết cộng tác với ân sủng của Chúa, để tránh xa mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì xứng hợp với danh nghĩa của mình. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

193    18-06-2024