Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Suy niệm Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên: Trở về nghe tiếng Chúa

image-13123456789

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 15 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin Chúa ban cho những người xưng mình là Kitô hữu, biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì xứng hợp với danh nghĩa của mình.

Trở về nẻo chính đường ngay, là trở về tìm kiếm Đức Chúa, đặt hết niềm tin tưởng vào sự giải thoát của Người, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Sử Biên Niên quyển II cho thấy: Một trong những vua trung thành với Thiên Chúa dưới thời ngôn sứ Êlia, đó là Giơhôsaphát. Sau này các vua Êdêkia và Giôsia cũng vậy. Trong một tình thế nguy kịch, chính nhờ đức tin và tinh thần cầu nguyện của mình mà vua được Thiên Chúa thương trợ giúp. Cứ án binh bất động mà xem Đức Chúa sẽ giải thoát các ngươi như thế nào… Chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý. 

Trở về nẻo chính đường ngay, là trở về đồng cỏ xanh tươi, để được Chúa dưỡng nuôi và bổ sức, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Amrôxiô nói: Lương thực bạn dùng đây là bánh hằng sống từ trời xuống, sẽ đem lại sức sống vĩnh cửu. Ai ăn bánh này, không bao giờ phải chết, vì đây chính là thân mình Đức Kitô… Tất cả cha ông chúng ta đều vượt qua Biển Đỏ, tất cả cùng được chịu phép Rửa dưới đám mây và trong lòng biển, để theo ông Môsê. Những sự việc này xảy ra cho họ để làm bài học cho chúng ta. Tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng, tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng.

Trở về nẻo chính đường ngay, là trở về ăn năn khóc lóc, xin Chúa giải thoát, cứu nguy, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, Đức Chúa phán với ông Isaia rằng: Hãy đi nói với Khítkigia: Đức Chúa, Thiên Chúa của Đavít tổ tiên ngươi, phán thế này: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Này, Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ giải thoát ngươi cùng với thành này khỏi tay vua Átsua, sẽ che chở thành này. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 38, vịnh gia cũng đã kêu xin: Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong. Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa, sự sống linh hồn con thuộc về Ngài. Xin chữa lành và cho con được sống. 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa… Quả thế, Con Người làm chủ ngày Sabát. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi: Đấng ngự trong Đền Thờ, thì lớn hơn Đền Thờ; Đức vua thì lớn hơn quốc pháp; Chủ nhà thì lớn hơn gia quy. Khi giao thông bị ách tắc, người cảnh sát giao thông đứng ra giữa đường để điều khiển, thì lập tức, các đèn xanh đỏ sẽ bị vô hiệu hóa: đèn xanh mà ông bắt dừng, cũng phải dừng; đèn đỏ mà ông bảo đi, thì cứ đi. Không phải Môsê cho Dân bánh bởi trời, nhưng là Chúa Cha; Trở nên công chính không phải nhờ ăn, và nghe theo Luật dạy, nhưng là, nhờ ăn, và nghe theo Đấng, là Bánh Hằng Sống, bánh đích thực, mà Chúa Cha sai đến. Đavít và các thuộc hạ ăn bánh tiến, mà không mắc tội; Các môn đệ bứt bông lúa ăn vào ngày Sabát, mà được Đức Giêsu bênh vực. Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, mà trở về nẻo chính đường ngay, ước gì chúng ta biết biện phân: đâu là chính yếu, đâu là phụ tùy, hầu, chúng ta có thể tránh xa mọi điều bất xứng, theo đuổi những gì xứng hợp với danh nghĩa của mình. Ước gì được như thế

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

245    19-06-2024