Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Suy niệm Thứ Tư ngày 20 tháng 12

 z4993604021237d8f4102c667f361a4fde12811629b28e

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 1,26-38)

Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa.  Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.  Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.  Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Trong bài Tin Mừng vừa nghe, khi sứ thần truyền tin, Thiên Thần chào Đức Maria rằng: “Kính chào bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà”. Từ ngữ đầy ơn phúc được gọi như tên của Đức Maria. Mẹ đầy ơn phúc vì mẹ sẽ cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa. Một con người tràn đầy hạnh phúc là một con người có Chúa trong tâm hồn mình.

Sống Lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể nói với Chúa thì thầm lời nguyện tắt trong mọi lúc mọi nơi. “Lạy Chúa, con tin Chúa hiện diện trong con và con rất hạnh phúc vì điều này”. Nếu trong ngày sống, chúng ta nói được nhiều lần như vậy. Cuối ngày, nhìn lại một ngày sống, chúng ta sẽ rất vui vì mình đã thực hành Lời Chúa hôm nay.

Khi sứ thần truyền tin, Đức Maria hỏi: “Việc đó xảy ra thế nào được…” Thiên sứ đáp: “đối với loài người thì không thể được nhưng đối với Thiên Chúa, không có việc gì mà không thể làm được.” Nhiều điều con người không thể làm được nhưng Thiên Chúa vẫn làm được: Ngài cho Élisabet son sẻ được có con, làm cho Đức Maria đồng trinh sinh ra Đấng Cứu Thế.

Trong đời sống kitô hữu, có rất nhiều điều chúng ra muốn mà chúng ta không thể làm được: sức khoẻ; việc làm; tài sản; con cái…Với Lời Chúa hôm nay, chỉ cần một thói quen thường xuyên nhận ra giới hạn của mình và tung hô, ca ngợi sự hoàn hảo của Thiên Chúa, bạn sẽ tập được một thói quen về sự khiêm nhường trước mặt Ngài. Ví dụ, với sự kém cỏi của sức khoẻ, bạn thường xuyên nói với Chúa. Trong yếu kém của sức khoẻ, con chúc tụng Chúa là Đấng mạnh mẽ vô cùng, là sức sống dồi dào của vạn vật…thật tuyệt vời khi bạn có một thói quen này trước Chúa.

Khi sứ thần truyền tin, bà Maria gặp khó khăn lớn vì bà chỉ mới đính hôn với Giuse mà đã mang thai. Trong khó khăn, bà hỏi thiên thần: “chuyện đó xảy đến thế nào được vì tôi không biết đến người nam”. Sứ thần liền thưa: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng”. Nghe những lời ấy, bà Maria nói:  “Vâng, tôi đây là  nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.”

Trong đời sống thường ngày, kitô hữu gặp không ít khó khăn. Trong khó khăn, Chúa mời gọi chúng ta hãy trò chuyện với Ngài. Qua cuộc trò chuyện, qua sự cầu nguyện, chúng ta được ơn soi sáng để hiểu thêm về những ân sủng Chúa ban kèm theo với thử thách, để chúng ta có thêm tinh thần để vác lấy trách nhiệm, bổn phận, cũng như thử thách mà Chúa gởi đến cho cuộc đời chúng ta. Cầu nguyện có thể chưa mang lại điều chúng ta xin. Nhưng nhờ cầu nguyện, Chúa mở mắt đức tin để chúng ta nhìn thấy những ơn ban lớn lao kèm theo trong thử thách để giúp chúng ta hoàn thành điều Chúa muốn.

Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta dồi dào ân sủng của Ngài nhờ lắng nghe Lời Chúa hôm nay: ơn  chan chứa niềm vui trong tâm hồn vì có Chúa hiện diện; ơn ban thường xuyên ngợi ca Thiên Chúa về sự hoàn hảo của Người; thói quen hằng cầu nguyện để nhận ra những ơn ban kèm theo với thử thách hầu chúng ta dễ dàng chu toàn thánh ý Chúa. Amen

Tác giả: Lm. Phaolô Phạm

161    20-12-2023