Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Suy niệm Thứ Tư Tuần XV Thường Niên: Bé nhỏ nghèo hèn

image-111234567891011

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 15 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin Chúa ban cho những người xưng mình là Kitô hữu, biết tránh mọi điều bất xứng, theo đuổi những gì xứng hợp với danh nghĩa của mình. 

Trở về nẻo chính đường ngay, là trở về sống công bình, bác ái với hết mọi người, nhất là, với những kẻ bé nhỏ nghèo hèn, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách các Vua quyển I cho thấy: Hơn bất cứ ai, ngôn sứ luôn bênh vực người bé nhỏ nghèo hèn bị người quyền thế giàu sang áp bức. Câu chuyện vườn nho ông Navót làm nổi bật sứ mạng quan yếu này. Qua câu chuyện này, Thiên Chúa đã xuất hiện như Thiên Chúa của những người bé nhỏ nghèo hèn, như Người sẽ xuất hiện trong Đức Giêsu Kitô. Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch; hỡi kẻ hai lòng, hãy tẩy luyện tâm can; hãy khóc lóc than van, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa. Các ngươi đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các ngươi.

Trở về nẻo chính đường ngay, là trở về sống niềm tin vào Đức Kitô, Đấng, vì chúng ta, đã trở nên bé nhỏ nghèo hèn, hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha cho đến chết, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Amrôxiô nói: Bạn đã đọc thấy rằng trong Bí Tích Thánh Tẩy, cả ba là nước, máu và thần khí chỉ làm chứng một điều. Nếu bạn lấy đi một trong ba thì không còn Bí Tích Thánh Tẩy nữa. Quả vậy, không có thập giá Chúa Kitô thì nước chẳng qua cũng chỉ là một yếu tố thông thường không mang lại ơn ích nào của bí tích… Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người; Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.

Trở về nẻo chính đường ngay, là trở về sống khiêm nhường, tự hạ để đón nhận lòng xót thương của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Isaia nói: Cái rìu lại tự cao với kẻ cầm rìu mà chặt, hay cái cưa tự đại với người kéo cưa sao? Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 93, vịnh gia đã cho thấy: Chúa không ruồng rẫy dân Người. Đấng từng gắn đôi tai há lại không nghe được? Đấng nặn thành cặp mắt chẳng lẽ không thấy gì? Đấng sửa trị muôn dân lẽ nào không trừng phạt? Đấng dạy dỗ con người mà chẳng biết gì sao? 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Chúa Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho tất cả mọi người, không trừ một ai, nhưng, chỉ những kẻ bé mọn mới biết mở lòng đón nhận. Hội Thánh của Đức Kitô hằng luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc hết tất cả mọi người, nhất là, những người bé nhỏ nghèo hèn, bị gạt ra bên lề xã hội, vì thế, Hội Thánh nghèo luôn dành ưu tiên cho người nghèo và luôn đứng về phía những người thấp cổ bé miệng, như chính Đức Giêsu hằng luôn yêu thương, bênh vực, bảo vệ những người bé nhỏ nghèo hèn. Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay, ước gì chúng ta là những người, xưng mình là Kitô hữu, biết tránh mọi điều bất xứng,theo đuổi những gì xứng hợp với danh nghĩa của mình. Ước gì ta biết trở nên bé nhỏ nghèo hèn, để ta có thể đón nhận được Mầu Nhiệm Nước Trời, và làm cho hạt giống Nước Trời được lớn mạnh trong ta và trong thế giới hôm nay. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

293    17-06-2024