Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Suy niệm Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên: Chúa viếng thăm dân người

image-71234567891011

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 18 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, xin Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng ta, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài Chúa dựng nên cho chúng ta được nhờ. 

Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng ta, cho dẫu, chúng ta có bội phản bất trung với Người, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Amốt cho thấy tàn phá, rồi được phục hưng: Đền Thờ sẽ bị phá bình địa. Ítraen tự mãn là Dân được Chúa chọn cũng sẽ cùng chung số phận thôi, nhưng, Amốt linh cảm sẽ có một số ít nhờ trung thành mà được cứu thoát, và tìm được niềm vui trong một thế giới đã đổi mới. Các người còn lại và tất cả các dân ngoại được mang danh Ta sẽ tìm kiếm Chúa. Ta sẽ trở lại và sẽ xây dựng lại lều Đavít đã sụp đổ, Chúa phán như vậy. 

Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng ta, vì thế, chúng ta hãy sống theo những gì Chúa dạy, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thư được coi là của thánh Banaba cho thấy: Bất cứ điều gì xảy đến, hãy đón nhận như một ơn lành, vì biết rằng không gì xảy ra mà không do ý Thiên Chúa... Lạy Chúa, mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước, cốt làm sao giữ được lời Ngài. Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính Ngài chỉ giáo cho con. 

Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng ta, yêu thương chúng ta bằng mối tình muôn thuở, Chúa phân tán và cũng chính Chúa thâu tập lại, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Giêrêmia: Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại. Trong bài Đáp Ca, ngôn sứ Giêrêmia cũng đã cho thấy: Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Chúa và loan đi các đảo xa vời, rằng Đấng đã phân tán Ítraen, cũng chính Người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên. 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm Dân Người. Trong bài Tin Mừng, thánh Mátthêu tường thuật lại: Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Đức Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy. Đức Kitô vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện viếng thăm Dân của Người, những ai đón tiếp và tin nhận Người, thì sẽ được ơn cứu độ. Lòng tin tưởng được biểu lộ qua thái độ khiêm nhường, thống hối, quay trở về với Chúa. Dân Chúa bội phản bất trung, dẫn đến hậu quả: bị bình địa, bị phân tán, nhưng, Chúa vẫn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa: Người đã tái thiết, xây dựng lại, và củng cố cho bền vững. Người phụ nữ không ngại nhận mình là chó con, để được ăn bánh vụn rơi xuống từ bàn của chủ. Chúa đã viếng thăm Dân Người: Bao lâu chúng ta khao khát ơn thánh của Chúa, khao khát sự giải thoát của Chúa, chúng ta sẽ được Chúa cho phỉ chí toại lòng. Chúa luôn từ ái một niềm, Người luôn yêu thương ta bằng mối tình muôn thuở. Chúng ta tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng ta, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài Chúa dựng nên, để cho chúng ta được hưởng dùng. Ước gì chúng ta luôn biết tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, biết tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa, để Chúa có thể thi ân giáng phúc cho chúng ta, hầu, ơn cứu độ của Chúa được thành toàn nơi chúng ta và nơi những người xung quanh. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

175    08-07-2024