Sidebar

Chúa Nhật

04.06.2023

Suy niệm: Thuộc về Đấng Toàn Năng

annunciation


PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận". Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.

 

SUY NIỆM
THUỘC VỀ ĐẤNG TOÀN NĂNG

“Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?”.

George Mueller nói, “Khởi đầu của lo lắng là kết thúc của đức tin! Khởi đầu của đức tin là kết thúc của lo lắng! Trước những câu hỏi “Tại sao?”, “Tại sao lại là tôi?”, “Gia đình tôi?”, bạn đừng tìm câu trả lời! Nó ‘thuộc về Đấng Toàn Năng’, hãy trao phó cho Ngài! Ngài có câu trả lời!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Ngài có câu trả lời!”, đó cũng là trải nghiệm của Đức Maria qua biến cố Truyền Tin! Câu hỏi “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?” của Maria trong Tin Mừng hôm nay là một câu hỏi rất nhân bản; để cuối cùng, trong đức tin, cô đã nhận được một câu trả lời thuộc về Đấng Toàn Năng’. Sau đó, hoàn toàn thuận theo ý muốn của Chúa, Maria đã góp phần kiện toàn công trình cứu độ.

“Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?”. Đó là một câu hỏi bàng bạc trong các sách Tin Mừng. Khi Chúa Giêsu đến xin Gioan làm phép rửa, Gioan phản ứng tương tự, “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?”, “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa!”; trước đoàn người đang đói, các môn đệ hỏi, “Nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh?”; hoặc thú vị hơn, chính Chúa Giêsu cũng đã hỏi Philipphê, “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn?”. Và cả chúng ta ngày nay, trong một thời điểm mang tính khẩn cấp quốc gia và toàn cầu, cũng đang tự đặt ra một loạt những câu hỏi tương tự.

Đáp lại thắc mắc của Maria là một câu trả lời ‘thuộc về Đấng Toàn Năng!’, “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà”. Qua đó, sứ thần mời gọi Maria đừng tin vào mình, hãy tin vào Chúa, một lời giải đáp ‘rất quy thần!’. Kìa! Maria đã không đặt thêm một câu hỏi nào khác, ngoài việc chờ đợi và lắng nghe! Cô được yêu cầu đảm nhận chức vụ làm Mẹ Con Chúa không bằng sức mình, nhưng bằng sức mạnh của Đấng trên cô rợp bóng! Với trấn an này, Maria đã đầu hàng, “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”. Maria đã dành phần ưu tiên cho Thiên Chúa; có thể nói, ‘không thể quy thần’ hơn!

Đang khi với chúng ta, “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?” có thể ức chế, kìm hãm, bức tức; bởi lẽ, chúng ta chưa ‘thuộc về Đấng Toàn Năng’ như Đức Mẹ. Chúng ta loay hoay tìm câu trả lời vốn không ‘quy thần’ mà chỉ ‘quy ngã’ nên luôn bế tắc. Hãy như Đức Mẹ, quy nó về Chúa, Ngài sẽ mở ra cho chúng ta những chân trời của Chúa Thánh Thần!

Thú vị thay! Chính Thiên Chúa cũng tự hỏi, “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?”. Con Vua Cả Đất Trời làm người? Đấng Tạo Hóa trở thành tạo vật? Đúng thế, chỉ vì quá yêu thương, Ngài đã giữ lời, “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai… và tên con trẻ là Emmanuel” như Isaia hôm nay cho biết. Và Ngôi Lời đã làm người! Thư Do Thái viết, “Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài!”; đó cũng là tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca, một câu trả lời ‘thuộc về Đấng Toàn Năng!’.

Anh Chị em,

“Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?”. Trước bao vấn nạn cuộc sống: tha nhân, công việc, kể cả cám dỗ, tội lỗi…, nhiều lúc, chúng ta cảm thấy Thiên Chúa xem ra xa vắng! Bạn và tôi bất lực khi tự mình đi tìm câu trả lời cho cuộc chiến Ukraine, cho Giáo Hội toàn cầu, Giáo Hội địa phương; hoặc thậm chí, những gì trực tiếp liên quan đến bản thân. Hãy đến trường học Mẹ Maria, hướng về Chúa, chờ đợi và lắng nghe! ‘Con hãy nhìn lên thập giá, một Giêsu đang giãy giụa; một Thiên Chúa đã hạ mình đến mức tự gánh lấy khổ đau và tội lỗi của con người!’. Ngài yêu cầu chúng ta tìm cho mình câu trả lời, không ngoài cuộc sống và lịch sử, nhưng trong mối quan hệ với Chúa Kitô khổ đau. Và đây là câu trả lời ‘thuộc về Đấng Toàn Năng’ cho bạn và tôi nhất!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đôi khi, con người và công việc khiến con mệt lả. Cho con biết giao những khốn khó và khổ đau cho Chúa. Như Mẹ Maria, cho con ngày càng để mình thuộc trọn về Ngài!”, Amen.

 


Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

113