Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Suy niệm với Thánh vịnh: CN I MV - AMùa Vọng là mùa của chờ đợi và tỉnh thức "vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến". Chúa đến với chúng ta bằng nhiều cách trong cuộc sống hiện tại, qua chính những người thân, những người nghèo khó đau ốm, những người bần cùng trong xã hội, cả những người làm cho chúng ta khó chịu và đau đớn. Hãy coi chừng đừng “ngủ vùi” như lời cảnh báo của thánh Phaolô vì có khi Chúa đang ở bên cạnh mà chúng ta không nhận ra Ngài. Chúng ta phải cởi bỏ con người cũ với những dục vọng, yếu đuối của  xác thịt, để "mặc lấy Đức Kitô" và "bước đi trong ánh sáng của Chúa". Cuộc sống trần thế là hành trình tiến về Nhà Cha. Xin cho chúng con luôn biết ý thức từng giây phút sống, để sống cho Chúa, trong Chúa và chờ Chúa đến với tâm tình mừng rỡ hân hoan.


Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy

150