Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Suy niệm với Thánh vịnh: CN III TN - A

“Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi”. Chúng ta được mời gọi đi theo Chúa và ai theo Người sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống đời đời. Như các môn đệ khi xưa tại Capharnaum, chúng ta hãy từ bỏ tất cả để đi theo Chúa và rao giảng Tin Mừng. Thánh Phaolô khuyên rằng, làm môn đệ của Chúa chúng ta phải “ đồng tâm hiệp ý với nhau”. Lời rao giảng hữu hiệu nhất của những Kitô hữu tiên khởi là “thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, để rồi nhờ vậy có rất nhiều người đã trở lại đạo (Cv 2:42-47) Xin cho chúng con biết sám hối, đi theo ánh sáng của Tin mừng và đem Lời Chúa đến cho thế giới bằng chính cuộc sống yêu thương, hy sinh, bác ái như Chúa đã dạy. Nhờ đó chúng con được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời con.

Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy

147