Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Suy niệm với Thánh vịnh: CN XXVII TN - CLời dẫn Chúa Nhật 27C Mùa Thường Niên 2022

Sống trong một thế giới đầy bất ổn với biết bao sự dữ làm sao chúng ta không bị lay động và vững vàng tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa? Đức tin không phải cố gắng là đạt được nhưng nó xuất phát từ Thiên Chúa và do tình thương của Ngài. Vì thế chúng ta cần phải kiên tâm cầu nguyện: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Đức Tin sẽ giúp chúng ta nên công chính và “sống nhờ trung tín”. Đức tin mở lòng trí để ta nghe tiếng Chúa và thực thi ý Ngài. Đức tin sẽ khiến ta không còn nhát sợ và ban cho ta thần khí dũng mạnh để đồng lao cộng tác với Chúa vì Tin Mừng. Đức tin cho ta nhận ra Chúa tốt lành, nhân hậu và yêu ta vô cùng, vô tận. Nhờ Đức tin mà ta không tự hào về bất cứ điều gì mình làm nhưng khiêm nhường thân thưa cùng Chúa: “Chúng con chỉ là những người tôi tớ. Chúng con chỉ làm những điều phải làm". Trong tâm tình đó chúng ta cùng cầu nguyện với bài Thánh Vịnh hôm nay.

Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy

421