Sidebar

Thứ Bảy
22.06.2024

Suy niệm với Thánh vịnh: CN XXX TN - C

Cầu nguyện là một ơn huệ Chúa ban cho những người tin vào Ngài. Đứng trước mặt Thiên Chúa, con người chúng ta chỉ là những tội nhân khốn khổ,nghèo hèn. Ta phải biết chân nhận thân phận con người đầy bất toàn, giới hạn và yếu đuối. Ta làm được gì cũng là nhờ ân sủng, và sức mạnh từ Chúa như lời Thánh Phaolô: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang?”. Chúng ta hãy cầu nguyện với lòng khiêm nhường và sám hối, cậy dựa vào lòng thương xót và kho tàng ân sủng của Chúa vì “lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây”, người “đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe”. Chúa là Đấng chí công sẽ trao “triều thiên công chính cho những kẻ yêu mến trông đợi Người” Với tất cả lòng khiêm nhường chúng ta hãy cùng cất lên lời Thánh Vịnh “Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ khen ngợi Người”.


Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy

610    17-10-2022