Sidebar

Thứ Tư
21.02.2024

Suy niệm với Thánh vịnh: CN XXXII TN - C


Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài và trao ban cho họ sự sống. Nhưng vì tội lỗi mà con người phải chết. Vì không muốn con người phải hư mất nên Con Thiên Chúa đã đến trần gian để cứu họ khỏi cái chết đời đời. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là Thiên Chúa của kẻ sống. Để được sự sống ấy ở đời này và vĩnh viễn ở đời sau người Kitô hữu cần phải đặt trọn niềm tin tưởng, phó thác nơi Thiên Chúa. Sống tương quan mật thiết với Chúa, thực thi Lời Chúa dạy, sống công bình bác ái và hãy loại bỏ những đam mê trần tục, những cám dỗ của thế gian và xác thịt. Sống là một hành trình tiến về đời sau, về với Đấng hằng chờ đợi và yêu thương ta mãi mãi. Sống là chuẩn bị cho giấc mơ Thiên Đàng vì sau cái chết tạm ở đời này, chúng ta được thức giấc và no thoả chiêm ngắm dung nhan Chúa mãi muôn đời.

Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy

311