Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Suy niệm với Thánh vịnh: CN XXXIII TN - C


Tất cả mọi vật trên thế gian này đều sẽ qua đi không có gì là vĩnh cửu. Chỉ có Thiên Chúa và tình yêu của Ngài tồn tại mãi mãi. Trái đất này, vũ trụ này có ngày bắt đầu thì cũng có ngày chấm dứt vì tất cả chỉ là tạm. Ngày cánh chung sẽ là một ngày vui mừng, vinh quang cho những ai bền đỗ đến cùng vì mặt trời công chính sẽ mọc lên cho họ. Vì thế chúng ta hãy nhớ rằng “Chúng ta không chỉ sinh ra cho cuộc sống đời tạm này mà cho cuộc sống vĩnh cửu đời sau” nữa
. Cuộc sống ở đời tạm này là hành trình chuẩn bị cho đời sau và chúng ta cần phải sống siêng năng làm việc và tích trữ cho đời sau. Sẽ có những gian nan thử thách nhưng chúng ta phải tin tưởng, phó thác vào Chúa.Tin vào Chúa không phải chúng ta sẽ hết sợ và không còn đau khổ nhưng chúng ta sẽ thắng được nổi sợ và những đen tối của sự dữ. Trong tâm tình đó chúng ta cùng đàn hát đón Chúa Quang Lâm trong ngày cánh chung.

Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy

373    07-11-2022