Sidebar

Thứ Năm
01.12.2022

61

Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài và trao ban cho họ sự sống. Nhưng vì tội lỗi mà con người phải chết. Vì không muốn con người phải hư mất nên Con Thiên Chúa đã đến trần gian để cứu họ khỏi cái chết đời đời. Thiên Chúa không phải...

 

1 2 >