Sidebar

Thứ Bảy
10.06.2023

171

Giáo Hội mời chúng ta bước vào tuần thứ 3 của Mùa Vọng với niềm vui ơn Cứu Độ. Chúa đến thì hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, người yếu đuối nên mạnh mẽ, kẻ sợ hãi trở nên can đảm, người mù sẽ thấy, kẻ điếc...

 

149

Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài và trao ban cho họ sự sống. Nhưng vì tội lỗi mà con người phải chết. Vì không muốn con người phải hư mất nên Con Thiên Chúa đã đến trần gian để cứu họ khỏi cái chết đời đời. Thiên Chúa không phải...

 

< 1 2 3 >