Sidebar

Thứ Sáu
02.06.2023

36

“Lạy Chúa, đừng để con ngồi bệt mãi bên đường, hạnh phúc với ‘kiếp đời’ tăm tối. Xin chữa con, để con ‘có...

 

28

“Lạy Chúa, nhiều lúc, con quá bủn xỉn với Chúa! Đừng để con quên, con ‘dâng một, nhận mười’, ‘theo cấp số...

 

31

“Lạy Chúa, đừng để con chùn bước trước bất cứ một nghịch cảnh nào; nếu con lỡ bước, giúp con trỗi dậy...

 

44

“Lạy Chúa, con không chọn đau khổ; con chọn ý muốn của Chúa! Đừng để con tìm vinh quang thế...

 

58

“Lạy Chúa Thánh Thần, con ‘mù mờ’ về Chúa, ‘mù mờ’ về cả bản thân con. Xin cho con biết Chúa, xin...

 

1 2 3 4 5 6 > >>