Sidebar

Thứ Ba
07.02.2023

19

“Lạy Chúa, xin chữa lành nội tâm con, hầu con trở nên ‘một tạo vật mới’, một tạo vật đã chuyển mình, biến đổi,...

 

25

“Lạy Chúa, Chúa vào đền thờ ngày còn đỏ ỏng, con được vào đó từ thuở mới sinh. Giúp con ‘liên lỉ tận...

 

73

“Lạy Chúa, Đấng thi thoảng ‘ngủ’ khi con cần; cho con tin rằng, Chúa có đó, ngủ hay thức, không thành vấn đề. Bão sẽ giữ con...

 

51

“Lạy Chúa, cho con biết tưới mát tâm hồn mình bằng ân sủng của các Bí Tích, lượm sạch sỏi đá bằng hoán cải và không ngừng tắm nắng...

 

35

“Lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con có mẹ có cha; cho con biết quý trọng sự sống và đức tin Chúa ban qua các ngài; đừng...

 

1 2 3 4 5 6 > >>