Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

149

Nhiều người kitô hữu có kiểu sống đạo ngược đời: chỉ muốn Chúa theo ý mình chứ không để ý đến việc tìm kiếm ý Chúa để thi...

 

87

“Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan!”. Trong đoản thơ “Shadows”, “Những Chiếc Bóng Đổ”, tác giả chia sẻ, “Thật tuyệt vời khi...

 

387

Kinh Magnificat là kết tinh của một trào lưu suy tư về những người hèn mọn trong suốt dòng lịch sử cứu độ: Hễ ai hèn mọn, mà, biết khiêm nhường tìm...

 

<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>