Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

207

Trên xe lửa, một tu sĩ già vô tình phạm một lỗi nhỏ về luật hành lý; một nhân viên mắng thầy không thương xót. Tu sĩ trẻ ngồi bên nói, “Thầy cho anh ta một bài...

 

286

Trong quyển Tam tự kinh có viết: “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý”. Nghĩa là: ngọc mà không mài dũa, gọt đẽo thì...

 

93

Trong “No Cross, No Crown”, “Không Thập Giá, Không Vương Miện”, William Penn viết, “Không ai thích hợp để chỉ huy người khác nếu...

 

78

Một giáo sư hỏi một thiếu nữ tân tòng, “Có phải cô là một tội nhân trước khi tin nhận Chúa?”; “Vâng, thưa ngài!”. “Bây giờ, cô vẫn là một tội nhân?”; “Vâng, hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình là một tội...

 

371

Mùa Chay là dịp để chúng ta hồi tâm, xét mình xưng tội, chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Phục Sinh. Có những buổi tĩnh tâm...