Sidebar

Thứ Năm
30.05.2024

115

Holmes Jr., “Người Bất Đồng Vĩ Đại”, được coi là một trong những thẩm phán xuất sắc nhất lịch sử Toà án Tối cao Hoa Kỳ. Holmes ngồi trên Toà Tối cao...

 

101

Lincoln, một tổng thống bị nhiều chỉ trích. Dù biết mình có những sai lầm, nhưng ông không bao giờ làm tổn hại đến tính chính trực. Ông thật mạnh mẽ, “Tôi ước...

 

93

“Con Người làm chủ luôn cả ngày Sabbat!”. Đầu thế kỷ 20, Trung Quốc uỷ cho một tác giả viết tiểu sử Hudson Taylor, nhà truyền giáo vĩ đại của lục địa này, với mục đích bôi nhọ ông...