Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

1007

Được hồn xác lên trời là một trong bốn đặc ân mà Thiên Chúa đã thương ban cho Đức Mẹ. Đức Mẹ là người đầu tiên được ơn cao...