Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

1741

Đức Ma-ri-a được chúc phúc giữa muôn người phụ nữ, có lẽ, không vì những gì Mẹ đã làm nhưng Mẹ có phúc vì tất cả những...

 

1073

Phải nhờ Phép Rửa Tội và Ơn Chúa Thánh Thần chúng ta mới có điều kiện hưởng hạnh phúc đời đời, Chúa Giêsu đã khẳng định như vậy. Là Kitô hữu,...

 

1165

Cũng như cuộc sáng tạo lần thứ nhất, cuộc tái tạo lần thứ hai bắt đầu vào ngày thứ nhất trong tuần....

 

638

Đức Maria là người mà Chúa muốn để lập nên mô hình đó. Được trao ban một địa vị cao sang tột bậc, làm mẹ của con Đấng Tối cao, thế mà không tỏ ra...

 

1278

Hãy nhìn cuộc đời Thánh Giuse, bạn sẽ thấy rõ điều đó. Không phải Thánh Giuse đã bị mất đi người bạn đời, để có được người...