Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

8451

Chính Đức Giêsu cũng đã chu toàn nhiệm vụ ở trần gian rồi mới lên trời. Nhiệm vụ đó là đi gieo Tin Mừng...

 

6972

Cái chết của Chúa Giêsu trên Thập giá, là cái chết cho Tình Yêu. Điều này minh chứng Thiên Chúa chính là Tình Yêu. Vì yêu...

 

1452

Những hình ảnh cành nho, vườn nho, cây nho, cây nho được cắt tỉa là những hình ảnh rất quen thuộc đối...

 

3102

Chúa Giêsu đã sánh ví mình như Vị Mục tử nhân lành, vị mục tử đích thực vì sự an toàn và tính mạng của đàn chiên. Khuôn mẫu của vị mục...

 

6103

Lời Chúa nói với chúng ta hôm nay chính là lời chứng của các tông đồ về việc Chúa Phục sinh. Các Ngài đã nói...

 

5110

Ðức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em. Rồi Người bảo ông Tô-ma: Ðặt ngón tay vào đây, và...

 

1184

Hôm nay, chúng ta hân hoan kỷ niệm ngày Đức Giêsu phục sinh. Ngài phục sinh sau khi chịu khổ nạn, chết trên...

 

5237

Hôm nay chúng ta cũng cầm lá và hoan hô " Hoan hô con vua Đavit Đấng nhân danh Chúa mà đến ", nhưng thực sự chúng ta coi...

 

1853

Giờ mà Chúa Giêsu nói đây chính là thời điểm Người bước lên Thập Giá, là Giao Ước mới. Theo thánh Gioan thì Giờ của...

 

1832

Giờ mà Chúa Giêsu nói đây chính là thời điểm Người bước lên Thập Giá, là Giao Ước mới. Theo thánh Gioan thì Giờ của...

 

1045

Giờ mà Chúa Giêsu nói đây chính là thời điểm Người bước lên Thập Giá, là Giao Ước mới. Theo thánh Gioan thì Giờ của...

 

2090

Chúa Kitô, Đấng đã sống cho tình yêu, chết cho tình yêu, và sống lại vì tình yêu, luôn là mãnh lực cuốn hút muôn...

 

1673

Thập giá là tình yêu vô biên của Thiên Chúa Cha trao ban cho nhân loại qua người Con Một Yêu Dấu của Ngài là Đức...

 

1510

Thập giá là tình yêu vô biên của Thiên Chúa Cha trao ban cho nhân loại qua người Con Một Yêu Dấu của Ngài là Đức...

 

1103

Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy đến với Chúa và hạ mình xuống như người trộm lành, nhìn nhận mình là người...

 

3749

Lạy Cha, con đã mang danh là tin vào Cha, vào Đức Giêsu biết bao nhiêu năm nay. Nhưng thử hỏi đức tin của...

 

1718

Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa phải nhắc nhở cho ta biết tỏ ra tôn kính nhà Chúa, biết giữ gìn sạch...

 

1271

Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa phải nhắc nhở cho ta biết tỏ ra tôn kính nhà Chúa, biết giữ gìn sạch...

 

1248

Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa phải nhắc nhở cho ta biết tỏ ra tôn kính nhà Chúa, biết giữ gìn sạch...

 

1640

Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa phải nhắc nhở cho ta biết tỏ ra tôn kính nhà Chúa, biết giữ gìn sạch...