Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

2573

Chúa Giêsu đã không ngừng gặp gỡ dân của Ngài, mỗi lần tiếp xúc, mỗi lần giảng dậy, loan báo một sứ...

 

2891

Sau khi hoàn tất sứ mạng trần gian, Chúa Giêsu trở về trời và được thiên thần Gabriel ra tiếp đón. Gặp Chúa, thiên...

 

1816

Thiên Chúa là sự sống và tình thương. Tình thương của Người là tình thương cứu vớt, đem lại cho con người được sự sống,...

 

2993

Nước Thiên Chúa giống như hạt cải [...] khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá...

 

4257

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể là của ăn đích thực, là nguồn sống đích thực đến và ở lại trên cuộc đời mỗi...

 

1462

Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm đứng đầu trong ba mầu nhiệm chính trong đạo Công Giáo....

 

8676

Chính Đức Giêsu cũng đã chu toàn nhiệm vụ ở trần gian rồi mới lên trời. Nhiệm vụ đó là đi gieo Tin Mừng...

 

7198

Cái chết của Chúa Giêsu trên Thập giá, là cái chết cho Tình Yêu. Điều này minh chứng Thiên Chúa chính là Tình Yêu. Vì yêu...

 

1492

Những hình ảnh cành nho, vườn nho, cây nho, cây nho được cắt tỉa là những hình ảnh rất quen thuộc đối...

 

3245

Chúa Giêsu đã sánh ví mình như Vị Mục tử nhân lành, vị mục tử đích thực vì sự an toàn và tính mạng của đàn chiên. Khuôn mẫu của vị mục...

 

6869

Lời Chúa nói với chúng ta hôm nay chính là lời chứng của các tông đồ về việc Chúa Phục sinh. Các Ngài đã nói...

 

5545

Ðức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em. Rồi Người bảo ông Tô-ma: Ðặt ngón tay vào đây, và...

 

1212

Hôm nay, chúng ta hân hoan kỷ niệm ngày Đức Giêsu phục sinh. Ngài phục sinh sau khi chịu khổ nạn, chết trên...

 

6227

Hôm nay chúng ta cũng cầm lá và hoan hô " Hoan hô con vua Đavit Đấng nhân danh Chúa mà đến ", nhưng thực sự chúng ta coi...

 

1917

Giờ mà Chúa Giêsu nói đây chính là thời điểm Người bước lên Thập Giá, là Giao Ước mới. Theo thánh Gioan thì Giờ của...

 

1886

Giờ mà Chúa Giêsu nói đây chính là thời điểm Người bước lên Thập Giá, là Giao Ước mới. Theo thánh Gioan thì Giờ của...

 

1076

Giờ mà Chúa Giêsu nói đây chính là thời điểm Người bước lên Thập Giá, là Giao Ước mới. Theo thánh Gioan thì Giờ của...