Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

1454

Chúa Giêsu trao cho các ông một sứ mạng, đó là, làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa...

 

1415

Chúa Giêsu về trời không phải là một cuộc chia ly xa cách, không phải là cảnh tiễn đưa Chúa về...

 

1203

Chúng ta vừa nghe những câu cuối cùng trong Tin mừng theo thánh Matthêu. Đây là những lời nói cuối cùng của Chúa...

 

1358

Yêu và được yêu là khát vọng thiết yếu của con người. Một ai đó đã từng nói: "không ai có thể sống mà...

 

1304

Tình yêu Thiên Chúa đi đôi với việc chu toàn lề luật của Ngài, "yêu thương là chu toàn lề luật" (Rm...

 

932

Chúa Cha ở trong Chúa Con và như Chúa Con ở trong Chúa Cha, ta sẽ được ở trong sự sống mầu nhiện của Thiên...

 

1010

Và Lời Nhập Thể đã thông ban Ý Thức Thần Linh của Người cho chung nhân loại nơi nhân tính của Người cũng...

 

1086

Sự sống trường sinh mà Chúa ban cho ta phát xuất từ tình yêu và cái chết đau thương trên...

 

3712

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta không ngừng khao khát trở thành hình ảnh của Đức Giêsu và của Thiên...

 

1481

Sống giữa cuộc sống xô bồ nhộn nhịp của xã hội ngày nay, thật khó mà nhận ra được tiếng Chúa kêu...

 

1264

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng, là đường, là sự thật, xin hướng dẫn chúng con để chúng con lúc nào...

 

2005

Chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa cho các vị đang có trách nhiệm hướng dẫn và lãnh đạo dân Chúa biết noi...

 

1382

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho có nhiều thanh niên nam nữ biết dấn thân làm linh mục và trở nên tu sĩ...

 

2498

Lạy Cha, xin cho con nhận thức được tình thương vô bờ và quyền năng vô biên của Cha, của Đức...