Sidebar

Thứ Bảy
10.12.2022

70

Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài và trao ban cho họ sự sống. Nhưng vì tội lỗi mà con người phải chết. Vì không muốn con người phải hư mất nên Con Thiên Chúa đã đến trần gian để cứu họ khỏi cái chết đời đời. Thiên Chúa không phải...

 

63

“Lạy Chúa, mỗi ngày Chúa gọi con “Xuống mau đi” nhưng con chỉ muốn lờ đi để tiếp tục làm ‘khỉ’. Xin biến...

 

97

“Lạy Chúa, xin dùng con như một công cụ nhiệt tâm và trung thành, cho con trở nên một ‘không gian thánh’; ở...

 

92

“Lạy Chúa, với thế gian, con sợ nhất phải tiếng ‘hời hợt’; với Chúa, con chỉ ước ‘mãi luôn nồng nàn’. Đừng bao giờ để...

 

84

“Lạy Chúa, xuống dốc thì dễ chịu hơn lên dốc; xin đỡ nâng con. Cho con xác tín rằng, ‘nhàn rỗi nội tâm’...

 

76

“Lạy Chúa, con muốn thật sự giàu có trong ân sủng và lòng thương xót Chúa hơn là trong của cải vật chất....

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>