Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

73

“Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!”. John Newton nhận xét, “Hiếm khi Satan tấn công ai một cách thô bạo. Một khúc gỗ tươi có thể...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>