Sidebar

Thứ Bảy
10.12.2022

74

“Lạy Mẹ Maria, Thầy Dạy đức tin, xin giáo dục con như đã giáo dục Giêsu trong việc nghe và giữ Lời; nhờ đó, con...

 

86

“Lạy Chúa, những lúc con phải chiến đấu với một tội lỗi nào đó, cho con biết rằng, con không đơn độc; xin giúp con...

 

80

“Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa chấp nhận đức tin èo uột của con; xin giúp con biết đầu tư vào Chúa hơn, may ra, đức...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>