Sidebar

Thứ Ba
05.12.2023

79

“Thật là ngốc!”. Kính thưa Anh Chị em, Thật khó để tưởng tượng Chúa Giêsu gọi ai đó là “ngốc”, nhưng thực sự là Ngài đã nói...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>