Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

80

“Thật là ngốc!”. Kính thưa Anh Chị em, Thật khó để tưởng tượng Chúa Giêsu gọi ai đó là “ngốc”, nhưng thực sự là Ngài đã nói...

 

357

“Missio” thường được dịch là “truyền giáo”, nên chúng ta thường để ý đến việc truyền đạo, đem Chúa đến cho...

 

404

“Đầy tràn Thánh Thần” là một chủ đề được nghiên cứu, được giảng dạy, và được thảo...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>